Hvad kan vi hjælpe med?

Visitationsregler

Her kan du se efter hvilke regler kommunen fordeler pladserne

Via digital pladsanvisning har du mange forskellige selvbetjeningsmuligheder.

Ishøj Kommunes visitationsregler for dagpleje og daginstitutioner

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skoler

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cds@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. februar 2015