Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du være social- og sundhedselev i Ishøj Kommune?

Lige nu søger vi social- og sundhedsassistentelever til uddannelsesstart i uge 4, 2017

I Ishøj Kommune uddanner vi både social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Uddannelserne veksler mellem skole- og praktikuddannelse.

Vi samarbejder med Social- og Sundhedsskolen – SOSU C - i Brøndby, Herlev og Gladsaxe om skoleuddannelsen. Se mere på: www.SOSUC.dk.

Forudsætninger for uddannelse

Du skal have gennemført grundforløb 2 og/eller have en uddannelsesplan, der dokumenterer, at du opfylder kvalifikationerne for at påbegynde en social- og sundhedsuddannelse. Uddannelsesplanen får du lavet på Sosu-skolen. 

I uddannelsesforløbet lægger vi vægt på, at du:

  • Møder til tiden i både skole- og praktikforløb og melder fra, når du er syg
  • Møder andre mennesker med respekt og forståelse
  • Har lyst til at lære nyt
  • Kan finde ud af at samarbejde med andre
  • Kan finde ud af at cykle og har din egen cykel, som du kan bruge i din praktik i hjemmeplejen 

Vi lægger desuden vægt på, at du fremviser en tilfredsstillende straffeattest.

Løn under uddannelse

Som social- og sundhedselev får du løn under uddannelsen. Lønnen varierer fra person til person og vurderes på baggrund af alder og kompetencer herunder erhvervserfaring. Du vil være omfattet af overenskomsten for social- og sundhedspersonale indgået mellem KL og FOA. 

Ansøgning

Hvis du ønsker at ansøge om en elevplads som social- og sundhedsassistent med uddannelsesstart i januar 2017, er fristen: 27. november 2016.

Du skal bruge nedenstående ansøgningsskema.

Klik her for ansøgningsskema til social- og sundhedshjælperuddannelsen

Klik her for ansøgningsskema til social- og sundhedsassistentuddannelsen

Dit ansøgningsskema sendes med bilag til uddannelseskonsulent Karin Spedtsberg.

Social- og sundhedshjælperelev

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder. Du er i praktik på plejehjem og i hjemmeplejen i Ishøj Kommune. Til at støtte dig i uddannelsen, har vi uddannede praktikvejledere.

Social- og sundhedsassistentelev

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 2 år og 9 måneder og 3 uger. Din praktik uddannelse vil foregå i Ishøj Kommune og i Region Hovedstaden.

Du kan få mere information om ovenstående uddannelser, ved at læse på SosuCs hjemmeside eller kontakte:

Uddannelseskonsulent Karin Spedtsberg        
Center for Ældre og Rehabilitering, Ishøj Kommune,
Ishøj Store Torv 20, 6. sal, 2635 Ishøj                
Telefon: 43 57 76 28, E-mail: sosu-uddannelserne@ishoj.dk

    
                

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Senest opdateret 14. november 2016