Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du være borgerens stemme i psykiatrien?

Vi inviterer nu patienter og pårørende til at blive medlemmer af et mødeforum, der indtil nu har været forbeholdt sundhedsprofessionelle

Patienter og deres pårørende er med deres erfaringer en stor ressource i arbejdet med at forbedre patientforløb, udvikle behandlingsmetoder og indrette sundhedsvæsenet.

Derfor inviterer vi nu patienter og pårørende til at blive medlemmer af et af regionens samordningsudvalg på psykiatriområdet, som indtil nu har været forbeholdt sundhedsprofessionelle. Det drejer sig om Samordningsudvalget i planområde Syd, der består af Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Amager, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Glostrup Kommune, Dragør Kommune, Høje Taastrup Kommune, Tårnby Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune og Albertslund Kommune.   

Vi ønsker at rekruttere hhv. en patient- og en pårørenderepræsentant til Samordningsudvalget i planområde syd.

Brugerrepræsentationen i samordningsudvalgene afprøves som et ét-årigt pilotprojekt som led i implementeringen af Sundhedsaftalen, der er indgået mellem Region Hovedstadens regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen.

Opgaverne består blandt andet i at:

 • deltage aktivt og konstruktivt i møder samt forberedelse (læse mødemateriale og forberede eget bidrag)
 • samarbejde med de øvrige medlemmer af Samordningsudvalget
 • skabe opmærksomhed på og fastholde brugerperspektivet i beslutninger
 • deltage i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i Region Hovedstaden
 • deltage i eventuelle arbejdsgrupper eller lign., som nedsættes af Samordningsudvalget.

Ansøgerens profil – hvem er du?

Du er engageret og brænder for at udvikle samarbejdet i sundhedsvæsenet bl.a. gennem at bidrage med dine egne og andres erfaringer. Du har lyst og evne til at indgå i et konstruktivt fremadskuende samarbejde med de øvrige medlemmer med forskellige faglige baggrunde.

Du:

 • er i stand til at repræsentere andre – dvs. patienter og pårørende i sundhedsvæsenet bredt
 • er i stand til at bringe egne og andres erfaringer og oplevelser i spil på konstruktiv vis
 • er positiv og har en anerkendende facon
 • kan forholde dig til komplekse problemstillinger og fastholde patient- og pårørendeperspektivet heri
 • er i stand til at deltage i møder ca. fire gange årligt. Møderne varer som hovedregel ca. to timer pr. gang og ligger fra kl. 14-16
 • kan orientere dig i til tider store mængder skriftligt materiale
 • har haft en relation til enten Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden inden for de seneste to år enten som patient eller pårørende.

Er du patient eller pårørende – og lyder det som noget for dig? 

Ansøg via det elektroniske spørgeskema eller gå ind på siden www.udfyld-skema.dk og skriv koden ”EYPK-C4D3-9PCN”.

Ansøgningen skal modtages senest fredag den 21. oktober 2016 kl. 12.00.

Ansøgere får besked om, hvorvidt de er optaget i udvalget eller ej senest fredag den 4. november 2016.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at præge driften og udviklingen af sundhedsvæsenet i samarbejde med ledere og medarbejdere
 • En udfordrende, frivillig indsats med god mulighed for faglig og personlig udvikling
 • 1-dags introduktionskursus for patient- og pårørenderepræsentanter (afholdes den 7. november 2016)
 • Deltagelse i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i Region Hovedstaden
 • Vi kan ikke tilbyde honorar, da der er tale om frivilligt arbejde.

Yderligere information:

Chefkonsulent, Lone Holm: 38 66 60 81 eller Lone.holm@regionh.dk.

Kort om Samordningsudvalget

Formålet med Samordningsudvalget er at koordinere samarbejdet om de mange borgere, der har forløb på både Region Hovedstadens Psykiatri, i kommuner og almen praksis. Dette sker inden for rammen af Sundhedsaftalen, som gælder for hele regionen. Sundhedsaftalen skal bidrage til, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i forløbet, selvom forløbet involverer flere parter på tværs af sektorerne. Sundhedsaftalen sætter mål for udviklingen af samarbejdet, men det er i Samordningsudvalget, man drøfter og løser de overordnede konkrete problemstillinger, der kan opstå i samarbejdet mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og almen praksis.

Læs mere

Læs mere om Samordningsudvalgets formål, opgaver og møder på Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 17. oktober 2016