Hvad kan vi hjælpe med?

Vi har en ledig stilling som databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Lige nu søger vi en databeskyttelsesrådgiver (DPO) til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

De ni kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) søger en person med stor viden om informationssikkerhed.

Baggrunden for ansættelsen er, at kommunernes sikkerhedsorganisationer i foråret 2018 vil gennemføre en række aktiviteter, for at kommunerne kan leve op til kravene i EU-persondataforordningen og dansk lovgivning pr. 25. maj 2018, hvor de nye regler træder i kraft.

Foreningens første DPO, som blev ansat den 1. marts 2018, deltager i den forbindelse i foreningens fælles sikkerhedsprojekt, som bistår kommunerne med en række leverancer og ydelser med henblik på at understøtte en effektiv og lovmedholdelig implementering og drift i kommunerne.

Kommunerne i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening søger nu en DPO nr. 2 med stor viden om informationssikkerhedsområdet og med en baggrund som it-revisor, jurist eller tilsvarende.

Stillingen er på fuld tid og til besættelse pr. 01.06.2018.

Jobbet

Du skal løfte de opgaver, som er beskrevet i forordningen. Du vil blive udnævnt til DPO for et antal af foreningens kommuner. De øvrige kommuners DPO-behov dækkes af den allerede ansatte DPO. Det nøjagtige antal konkrete kommuner besluttes af foreningens bestyrelse i maj 2018, inden forordningen træder i kraft. Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores allerede ansatte DPO om løsning af DPO-opgaverne.

Dine opgaver vil primært være

  • Rådgive og samarbejde med kommunernes ledelser og ansatte om databeskyttelse. Det indebærer konkret rådgivning om beskyttelse af personoplysninger samt overvejelser og beslutninger om, hvordan compliance sikres mv., fx i forbindelse med indkøb af nye it-systemer, udarbejdelse af datapolitikker, konsekvensanalyser, behandling af personoplysninger, underretninger om sikkerhedsbrister mv.
  • I samarbejde med kommunernes it-sikkerhedsorganisationer og de kommunale ledelser sikre relevante beslutninger i kommunerne om håndtering og dokumentation af persondata, herunder stille forslag om relevante politikker og retningslinjer til kommunernes beslutning og facilitere og give input til uddannelse af medarbejdere og ledelse i persondataregler gennem bl.a. opdaterede vejledninger og awareness kampagner
  • Underrette og rådgive de kommunale ledelser og kommunalbestyrelserne om forpligtelser vedrørende databeskyttelse i persondataforordningen og andre nationale regler om databeskyttelse, fx. persondataloven.
  • Monitorere overholdelsen af forordningen, øvrige nationale regler om databeskyttelse og kommunernes politikker for databeskyttelse
  • Være tilgængelig for de registrerede og svare på spørgsmål om behandling af deres oplysninger.
  • Være kontaktpunkt for Datatilsynet angående spørgsmål om behandling af personoplysninger for de personer, der behandles oplysninger om.

Din profil

Du har en juridisk, revisionsmæssig eller anden tilsvarende baggrund med en stor viden om it og it-sikkerhed.

Du har gode kommunikative evner, du er selvdreven og har pondus.

Du skal kunne skabe den faglige legitimitet og samtidig have en god forretningsforståelse, være lydhør, kunne facilitere og have evner til at skabe løsninger, som passer til kommunerne.

Du skal være indstillet på at skulle manøvrere i et komplekst organisatorisk og teknologisk landskab under konstant forandring.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til og gerne erfaring med:

  • Administration af persondata hos offentlige myndigheder, herunder kommuner
  • Persondatalovgivningen og reguleringen af offentlige myndigheder
  • Den it-sikkerhedsmæssige og tekniske side af persondatasikkerheden, idet du skal agere som brobygger mellem lovgivning og it i dit daglige virke
  • Eventuelt projektledelse

Hvad kan vi tilbyde dig

Du bliver en integreret del af en attraktiv og dynamisk forening, hvor du med frihed under ansvar har mulighed for at sætte dit eget præg på arbejdsopgaverne.

Vi tilbyder dig et spændende job, hvor du vil have rig mulighed for faglig og personlig udvikling.

Du vil sammen med vores første DPO have base i foreningens sekretariat i Høje Taastrup Kommune, som varetager formandskabet i DSD i 2018-19.

Du vil endvidere rapportere direkte til kommunalbestyrelserne i kommunerne som led i dine professionelle beføjelser.

Samtaler forventes afholdt i uge 16, 2018. Tiltrædelse senest 1. juni 2018

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatschef Michael Jensen, tlf. 31330122

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation.

Lønnen aftales konkret ud fra baggrund og erfaring.

Høje Taastrup Kommune skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Ansøgningsfrist

12.04.2018

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 28. marts 2018