Hvad kan vi hjælpe med?

Vedvarende energi

I Danmark udnytter vi flere typer af vedvarende energi, som ikke udleder CO2

Selvbetjening

Aftale om kontrol af varmeoptagersystem

Registrer solenergianlæg

Ansøg om etablering, sløjfning og ændring af jordvarmeanlæg

Skema til ansøgning om jordvarmeboring

Skema til ansøgning om varmeslanger i jorden

Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg

Kontrolskema - jordvarme

Færdigmelding af jordvarmeanlæg

Indsend ansøgninger til Byg og Miljø

Læs om vedvarende energi

Varmepumpe

En varmepumpe omsætter den solenergi, der er lagret i jordoverfladen eller luften til varme. Man kan bruge varmen til at opvarme fx boligen og det varme vand. Rent teknisk omsætter varmepumpen kølig varmeenergi fra omgivelserne til varme ved hjælp af elektricitet. Systemet fungerer på samme måde som køleanlægget i et køleskab bare omvendt. Varmepumpesystemer kan levere en varmeenergimængde, der er 2¼ til 5 gange større end den tilførte elektricitet.

Hvis du overvejer at anskaffe en varmepumpe, kan du få information og vejledning på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk. Du kan læse mere om miljøvenlig opvarmning på borger.dk.

Vindenergi

Vind kan omdannes til energi ved hjælp af vindmøller, der omsætter vinden til elektricitet. Vindmøller kan placeres både på land og i havet.

Det er muligt at købe andele i større vindmøller eller selv opsætte en vindmølle. Ansøg kommunen inden opsætning.

Hvis vindmøllen har en god placering, kan den producere elektricitet til en pris, der er konkurrencedygtig med prisen på el fra kraftværker. Vindenergi indgår som en væsentlig del af elforsyningen i Danmark.

Du kan læse om vindmøller på den statslige portal Vindinfo.

Solenergi

Solenergi er en af de reneste og naturligste energiformer, der findes. Solenergi kan udnyttes på to måder:

  • med solfangere for at producere varme
  • med solceller for at producere elektricitet.

Solfangere på private boliger er den mest almindelige måde at anvende solenergi på. Her bliver solens stråling omdannet til varme, der bliver brugt til at varme brugsvand samt til rumvarme.

Solceller derimod omdanner lysets energi til elektricitet. Teknologien er dog endnu ret dyr, og elektricitet til almindelige boliger vha. solceller kan derfor ikke konkurrere med prisen på almindelig strømforsyning.

Biomasse

Biomasse er betegnelsen for ressourcer som halm, træ, træflis, træpiller og organisk affald fra husholdninger og industri. Energi fra biomasse produceres ved enten at brænde eller forgasse biomassen. Biomasse er den største bidragsyder til Danmarks vedvarende energiproduktion og udgør i dag cirka 70 procent af forbruget af vedvarende energi.

Bølgeenergi

Anvendelsen af bølgeenergi til el-produktion er endnu i en udviklingsfase. Men principielt kan bølgekraftanlæg omdanne energien fra bølgerne til elektricitet. Der er i dag bygget enkelte bølgeenergianlæg verden over herunder i Danmark, men anlæggene er udelukkende pilotanlæg.

Jordvarme og geotermisk energi

Geotermisk energi er energi fra jordens indre. Mere end 99 pct. af jordens volumen er over 1.000 grader varmt. Jo længere der bores ned i undergrunden, desto varmere bliver det.

I Danmark kan du udnytte den geotermiske varme ved at oppumpe varmt vand fra 0,5 – 3 kilometers dybde og overføre varmen til fjernvarmenettet. Her i landet stiger temperaturen med cirka 30 grader for hver kilometer, du borer ind mod jordens centrum. Muligheden for at udnytte den geotermiske energi afhænger dog af en række geologiske faktorer.

Hvis du vil klage

Hvis du mener, din ejendom lider værditab på grund af en eller flere vindmøller, kan du søge om erstatning. På energinet.dk kan du læse mere om værditabsordningen.

Læs også

Kontakt

Park-, Vej- og Miljøcenter

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 7. september 2016