Hvad kan vi hjælpe med?

Ungegruppen

- Borgere med socialpsykiske udfordringer

Hvem retter tilbuddet sig til?

Ungegruppen retter sig mod udsatte unge mellem 18 år – 30+ med socialpsykiatrisk fokus.

Ungegruppens formål

Formålet med tilbuddet er, at sikre at borgerne bliver så selvstændige som muligt indenfor de politiske organisatoriske og økonomiske rammer.

Personalet støtter den unge ud fra den enkeltes unges indsatsmål. De unge kan bl.a. komme i Ungegruppen og træne deres sociale færdigheder og arbejde på at skabe sociale netværk. Vi arbejder ud fra mindst indgribende foranstaltning, derfor vil hjælp til selvhjælp være i fokus. Yderligere ønsker Ungegruppen at være et frirum, hvor de unge kan komme og søge vejledning og social samvær.

Personale

Ungegruppen varetages af faste vejledere samt en pædagogstuderende.

Åbningstider

Ungegruppen har åbent hver tirsdag og torsdag mellem kl. 15.00 – 19.30

Aktiviteter

Ungegruppen har følgende aktiviteter:

Gruppevejledning såsom hjælp til post, støtte til nem-id, borger.dk, kontakt til myndigheder, osv.

Facebook bruges meget – ”ungegruppeIshøj”, hvor aktiviteter, dagens varme mad, osv. beskrives.

Eksempel på en udadvendt aktivitet: ”Sundhedsaften”, hvor de unge selv skal stå for aftenen, lave invitationer, stå i baren, fortælle om ’sundhed’ fx – med fokus på de unges kompetencer.

Åben rådgivning

To gange om ugen – tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag.

Her hjælpes med fx ansøgning af SU, boligansøgning, eller brug for samtale.

Visitation

Man skal visiteres gennem sagsbehandler til §85 efter Serviceloven 

Samarbejdspartnere

Samarbejde med ”Vestegnssamarbejdet” og herunder ungegrupper med fokus på oplæg omkring forskellige problematikker, fx misbrug, angst mv.

Adresse

Ungegruppen holder til i Café Vildtbanehus’ rammer.

Café Vildtbanehus (Det gule hus)
Vildtbanevej 4
2635 Ishøj
Tlf.nr: 4373 2373

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 18. december 2015