Hvad kan vi hjælpe med?

Udledningstilladelse til St. Vejleå

Ishøj Kommune har givet tilladelse til udledning af overfladevand til St. Vejleå.

Ishøj Kommune har som miljøbeskyttelsesmyndighed givet HOFOR A/S tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. til udledning af overfladevand fra Tranegilde og Vallensbæk Moser til St. Vejleå.

Udledningen vedrører udpumpning af overfladevand fra moseområdet i normalsituationer og i situationer med megen nedbør. Der er stillet en række vilkår for tilladelsen, der er afhængige af om Tranegilde og Vallensbæk Moser er i funktion som nødbassin.

HOFOR A/S har ansøgt om udledningstilladelse på vegne af Kloaksammenslutningen (Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, HTK Kloak A/S, Ishøj Spildevand A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S). Kloaksammenslutningen overtager Vallensbæk Moses Pumpelags forpligtigelser efter nedlæggelsen af pumpelaget.

Idet tilladelsen vedrører et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorloven, offentliggøres afgørelsen på Ishøj Kommunes hjemmeside. 

Ishøj Kommunes afgørelse inkl. bilag og klagevejledning kan ses ved at klikke på de tre link nedenfor:

Udledningstilladelse
Bilag 1 - Oversigtskort med placering af planlagte delprojekter
Bilag 2 – Billeder af Tranegilde og Vallensbæk Moses pumpestation

Klagefristen udløber 4 uger efter, at den er offentligt bekendtgjort, dvs. den 13. oktober 2015.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 15. september 2015