Hvad kan vi hjælpe med?

Udledning af tag- og overfladevand til Lille Vejleå fra befæstede arealer på Værket ved Thorsbro

Ishøj Kommune giver HOFOR tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Lille Vejleå

Ishøj Kommune har som miljøbeskyttelsesmyndighed givet HOFOR A/S tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. til permanent udledning af tag- og overfladevand til Lille Vejleå fra befæstede arealer på Værket ved Thorsbro. 
Idet tilladelsen vedrører et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorloven, offentliggøres afgørelsen på Ishøj Kommunes hjemmeside. 
Ishøj Kommunes afgørelse inkl. klagevejledning kan ses ved at klikke på linket nedenfor.
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber onsdag den 5. december 2018.


Her kan du se tilladelsen inkl. klagevejledning.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 7. november 2018