Hvad kan vi hjælpe med?

Tvangsadoptionssag i Ishøj

I slutningen af sidste uge var der debat på sociale medier om en tvangsadoptionssag i Ishøj Kommune. Her redegør borgmester Ole Bjørstorp for forløbet af den type sager

Hverken ansatte eller byrådsmedlemmer i Ishøj Kommune må udtale sig om den konkrete sag på grund af tavshedspligten, men borgmester Ole Bjørstorp vil gerne fortælle, hvordan forløbet er i den slags sager.

”Tvangsfjernelser og tvangsadoption er altid ulykkelige sager,” siger Ole Bjørstorp.

Alle kommuner har et Børn- og Ungeudvalg, som har til opgave at behandle sager om tvangsfjernelse og tvangsadoption. Udvalget består af en dommer, to børnesagkyndige (psykologer) og to byrådspolitikere.

”Når det handler om tvangsadoption, har Børn- og Ungeudvalget ikke kompetence til at afgøre sagen, men de kan afgive en indstilling. Udvalgets indstilling om tvangsadoption sendes videre til Ankestyrelsen, og derfra er sagen ude af hænderne på Ishøj Kommune. Ankestyrelsen vurderer blandt andet, om indstillingen er korrekt eller mangelfuld, og om noget skal gå om. Ankestyrelsen foretager således en grundig vurdering af sagsforløbet. Hvis Ankestyrelsen vurderer, at indstillingen er korrekt belyst og håndteret, så bliver sagen sendt videre til Statsforvaltningen, som er den statslige myndighed, der i givet fald kan træffe den endelige afgørelse i sagen. Det er en lang og grundig procedure sagen kommer igennem. De almindelige byrådsmedlemmer har overhovedet ingen kompetence i disse sager, og de må slet ikke blande sig i sager, der hører hjemme i Børn- og Ungeudvalget."

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 2. marts 2016