Hvad kan vi hjælpe med?

Tillæg 2 til Spildevandsplan - St. Vejleå

Ishøj Byråd vedtog den 1. september 2015 tillæg 2 til spildevandsplan for Ishøj Kommune vedrørende St. Vejleå. Spildevandsplantillægget indeholder en række planlagte ændringer omkring St. Vejleå

For at kunne få større volumen til håndtering af vand ved kraftig regn er det planlagt at inddrage Tranegilde og Vallensbæk Moser som bassinvolumen.
Vand skal kunne ledes fra Vallensbæk Sø til moserne i stedet for, som det sker i dag, at det ledes til St. Vejle å.
Ændringen medfører at digerne omkring moserne skal renoveres, og der skal etableres yderligere diger omkring udvalgte ejendomme (i Vallensbæk Kommune).
Pumpestationer og pumpekanaler og grøfter skal renoveres.
Overløbet fra Vallensbæk skal ændres og der skal etableres et nødoverløb ved Ishøj Havn.

Læs tillæg 2 til spildevandsplan – St. Vejleå

Planen er blevet miljøvurderet:

Læs miljøvurderingsrapporten

Læs en sammenfatning af miljøvurderingsrapporten

Har du spørgsmål i forbindelse med spildevandsplantillæg 2, kan du kontakte Plan-, Bygge og Miljø-centret på tlf. 4357 7520 eller pbm@ishoj.dk

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 2. december 2015