Hvad kan vi hjælpe med?

Takster for dagpleje, daginstitution og sfo

På denne side finder du en oversigt over prisen for pasning i dagpleje, daginstitution og sfo.

Takster 2016

 • En vuggestueplads koster 2.811 kr. pr. måned
 • En dagplejeplads koster 2.565 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads koster 2.084 kr. pr. måned
 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.277 kr. pr. måned
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) 540 kr. pr. måned
 • Morgenåbning i sfo2 (4. klasse) 335 kr. pr. måned

Specialgruppen i Piletræet

 • En børnehaveplads koster 1.041 kr. pr. måned

Sfo på Strandgårdskolen og Strandgårdskolens gruppeordning

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 591 kr. pr. måned
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 197 kr. pr. måned
 • En plads i gruppeordningens sfo1 (0. - 3. klasse) koster 296 kr. pr. måned
 • En plads i gruppeordningens sfo2 (4. - 6. klasse) koster 99 kr. pr. måned

Sfo Ishøjgård

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 296 kr. pr. måned
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 99 kr. pr. måned

Kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, sfo1 eller privat pasning. Det er ikke muligt at få søskendetilskud i sfo2.

Hvis du/I har mere end et barn i et dagtilbud og sfo, skal du/I betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og sfo.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Du kan læse om mulighederne for at få fripladstilskud på Borger.dk

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skoler

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cds@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 20. september 2016