Hvad kan vi hjælpe med?

Studerende og kontanthjælp

Du kan her læse om dine muligheder for kontanthjælp, når du er studerende

Kan jeg få kontanthjælp helt op til, at jeg skal starte på uddannelsen?

Du skal være opmærksom på, at du får udbetalt SU forud, mens din kontanthjælp bliver udbetalt bagud. Denne forskel betyder, at du ikke vil være berettiget til udbetaling af kontanthjælp måneden før, du starter på din uddannelse.

Eksempel: 
Du skal begynde på din uddannelse 1. september. Du kan ikke få kontanthjælp for august måned, dvs. den 31. august, da du samtidig får udbetalt SU for september måned. Din sidste kontanthjælp bliver udbetalt 31. juli. 

Kan jeg få kontanthjælp i sommerferien?

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du er:

  • Studerende og skal holde sommerferie
  • Færdig med din studentereksamen, HF eller lignende og har søgt ind på en videregående uddannelse
  • Færdig med en gymnasial eller en grunduddannelse og forventer at fortsætte uddannelsen i form af elev-, lære- eller praktikplads.

Du kan læse mere om reglerne for kontanthjælp

Hvornår er jeg uddannelsessøgende?

Du er uddannelsessøgende, når du:

  • Var studerende før sommerferien, og du forsætter dit studium efter sommerferien 
  • Var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse, og du søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selv om du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse. 
  • Har afsluttet en grunduddannelse (f.eks. handelsskole eller teknisk skole), og du har en læreplads 
  • Har afsluttet en grunduddannelse (f.eks. handelsskole eller teknisk skole), og du har en skolepraktikplads med start indenfor to måneder efter, at du har afsluttet dit grundforløb 
  • Har orlov fra din uddannelse. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået afslag på optagelse på en uddannelse?

Hvis du sidst i juli får afslag på at blive optaget på en uddannelse, kan du være berettiget til kontanthjælp fra den dato, hvor du modtager afslaget. Vær opmærksom på, at du hurtigst muligt skal søge kontanthjælp. Du kan tidligst få kontanthjælp fra den dag, hvor du henvender dig på Jobcentret.  

Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg har afsluttet en uddannelse før tid?

Har du afsluttet en uddannelse uden plan om at fortsætte uddannelsen, kan du være berettiget til kontanthjælp fra det tidspunkt, hvor SU’en ophører. Det er kommunen, der vurderer, om du er berettiget til kontanthjælp.

Kan jeg blive pålagt at starte på en uddannelse?

Er du under 25 år, uddannelsesparat, og har du ikke hjemmeboende børn, kan du blive pålagt at starte uddannelse straks efter sommerferien. 

Kontakt

Kontanthjælp og Sygedagpenge

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:
Mandag-tirsdag kl. 10-12
Onsdag kl. 12-15
Torsdag-fredag kl. 10-12.

Senest opdateret 10. maj 2015