Hvad kan vi hjælpe med?

Strandgårdskolen med i projekt om faglig læring

Fra august 2016 deltager alle lærere og pædagoger på Strandgårdskolen i projektet ”Sprog giver faglig læring”

Målet med projektet er at øge elevernes ordkendskab og strategier overfor nye ord i alle fag - forudsætningen for faglige læring. Lærerne skal sætte fokus på sproget og de svære ord i tekster, så eleverne forstår de tekster, som de læser. For at gøre det bliver lærerne undervist i den internationalt anerkendte metode Lesson Studies.

Bag projektet står Ishøj Kommune. Tilknyttet er fagkonsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning og den anerkendte læseforsker Elisabeth Arnbak fra Aarhus Universitet.

”Vi glæder os til at være med i dette projekt, som vil gøre eleverne på Strandgårdskolen bedre til at forstå de tekster, de læser, og jeg er da stolt over, at vi er med i et projekt, der også kan gavne alle elever i Danmark, når vi skal dele ud af vores erfaringer,” siger projektleder og læse-skrivekonsulent i Ishøj Kommune Marianne Gjelstrup.

”Strandgårdskolens elever har gennem de sidste ti år oplevet en markant fremgang i deres resultater ved test og prøver, hvilket blandt andet skyldes skolens indsats i forhold til sprog, læsning og skrivning i alle fag. På trods af disse tiltag og de relative fremskridt er der stadig behov for at løfte elevernes ordkendskab og sprog.”

Fælles fokus kvalificerer undervisningen

Charlotte Reusch, som er faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, glæder sig også til at gå i gang med projektet.

”l Lesson Studies udvikler lærere sammen en række mini-lektioner, der sætter fokus på arbejdet med de fagord, der er vigtige for at lære det nye stof i et fag. Mini-lektionen afprøver læreren i sin klasse, mens en eller flere kolleger observerer. Efterfølgende evaluerer lærerne aktiviteten sammen, hvorefter en ny lærer prøver aktiviteten af,” siger Charlotte Reusch.

”På den måde gentages og forfines aktiviteten hele tiden. Alle deltager, og alle får erfaringer i praksis. Det sikrer, at der skabes et fælles fokus på fagsprog og et fælles sprog om fagsprog, som medvirker til at kvalificere undervisningen i alle fag.”

Støttet af ministerium

Projekt ”Sprog giver faglig læring” på Strandgårdsskolen er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennem Pulje til lokal udvikling og kapacitetsopbygning af den nye folkeskole. Projektet løber over et helt skoleår fra august 2016 til august 2017.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 2. marts 2016