Hvad kan vi hjælpe med?

Stof- og alkoholmisbrugsbehandling

Ishøj Kommune tilbyder behandling for misbrug af narkotika og alkohol

Hvad gør jeg med et stof- eller alkoholproblem?

Kontakt Pitstop på tlf. 20 69 28 33. Al henvendelse er anonym.

Hvis du er over 35 år, skal du kontakte Rikke Hamberg Hesselø på tlf. 61 93 62 92. Her er al henvendelse også anonym.


 

Behandling af alkoholmisbrug

Vejen til behandling

Som borger har du to indgange til behandling:

 • Du kan tage kontakt til Ishøj Kommune på telefon 43 57 75 75 og bede om at tale med en misbrugsrådgiver.
 • Du kan selv tage kontakt til et behandlingssted. 

Hovedparten af behandlingen for alkoholmisbrug varetages af Lænke-ambulatorierne, som kommunen har en samarbejdsaftale med.

Behandlingsformer

Ishøj Kommune tager altid udgangspunkt i dine unikke udfordringer, når vi skal finde et behandlingsforløb. Der er derfor flere forskellige behandligsforløb afhængig af din situation. Som hovedregel tilbyder kommunen følgende: 

 • Afrusningsforløb
 • Samtaleforløb ved en læge eller behandler
 • Abstinensbehandling
 • Medicinsk behandling

Som borger med et alkoholproblem har du altid fire grundlæggende rettigheder i forbindelse med behandlingen, som kommunen skal overholde:

1. Alkoholbehandling er et gratis tilbud.
2. Borgere med alkoholproblemer kan altid henvende sig anonymt.
3. Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig.
4. Borgere kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor de bor.

Behandling af et stofmisbrug

Sådan kan du få hjælp

Hvis du har et misbrug og ønsker en uforpligtende samtale omkring, hvad du kan gøre for at komme ud af det, kan du kontakte Ishøj Kommune på telefon 43 57 75 75. Du skal bede om en samtale med en misbrugsrådgiver. Du kan ligeledes sende en mail til borger@ishoj.dk, hvis du hellere vil starte samtalen med en mail. 

Unge op til 30 år

Hvis du er mellem 13 og 30 år kan du få behandling i Ishøj Kommunes eget tilbud, som hedder Pitstop. Pitstop åbnede den 23. april 2015, og har 3 misbrugsbehandlere tilknyttet med flere års erfaring med behandling af unge med stofmisbrug.

Du kan læse mere om Pitstop på tilbuddets hjemmeside.

Behandlingsmuligheder

Alle vores borgere er forskellige, og det gælder også de borgere, som har et misbrug. Derfor har Ishøj Kommune er række forskellige samarbejdspartnere, så vi kan tilbyde et forløb, som passer netop til dig og dine behov. Tilbuddene er blandt andet tilpasset ud fra:

 • Din alder
 • Hvor længe du har været misbrugende
 • Typen af misbrug.

Tilbuddene kan for eksempel indeholde:

 • Udredning ved en psykiater
 • Samtaleforløb
 • Substitutionsbehandling
 • Anden medicinsk behandling
 • Afrusning
 • Familiebehandling

Gratis, anonym stofbehandling

TILBUD TIL BORGERE, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER OG SOM IKKE HAR SOCIALE PROBLEMER.


Har du arbejde eller er under uddannelse, men har dit forbrug af illegale rusmidler taget overhånd? Så er tilbuddet om gratis, anonym stofbehandling måske et tilbud for dig.

Fra 1. juli 2015 er det lovkrav, at kommunerne tilbyder gratis og anonym stofbehandling til borgerne, som bruger illegale rusmidler, og som ikke har sociale problemer. I den forbindelse har Ishøj og Vallensbæk Kommune indgået samarbejde med Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark og med KABS og anonym misbrugsbehandling. 

Lænke-ambulatoriernes behandlingstilbud ligger i Lyngby og Hvidovre, hvis du er over 25 år. Er du under 25 år, kan du ud over tilbuddene i Lyngby og Hvidovre, vælge et særligt tilbud for unge, som ligger i København. Behandlingstilbuddet omfatter uanset sted et 14 ugers gruppetilbud, hvor gruppen mødes en gang om ugen, samt 2 individuelle samtaler.

KABS tilbyder anonym behandling via KABS City i København. 

Hvis du ønsker at starte i anonym behandling eller høre mere om Lænkens og KABS’ tilbud, skal du kontakte Pitstop i Ishøj Kommune, som vil hjælpe dig med at finde ud af, hvilket tilbud der er det rette for dig. Du er naturligvis 100 % anonym.

Kontaktoplysninger til Pitstop: 

Michael Hjorth Andersen
Email: 39652@ishoj.dk
Mobil: 61 93 62 14

Kristina Rye Jensen
Email: krj@ishoj.dk
Mobil: 24 85 75 28 

Rikke Hamberg Hesselø
Email: 40477@ishoj.dk 
Mobil: 61 93 62 92

Hvad gør jeg, hvis min partner, mor eller far drikker?

Er du pårørende til en misbruger, er du velkommen til at henvende dig til Borgerservice på telefon: 43 57 75 75.  Al henvendelse er anonym.

Har du selv brug for hjælp som pårørende?

Som pårørende til en misbruger kan du selv have behov for hjælp. Du kan tumle med spørgsmål om, hvad du kan gøre? Hvem du kan henvende dig til? Eller et behov for at tale med nogen om det, som presser sig på.

En pårørende kan være:

 • En kæreste
 • En ægtefælle
 • Et barn
 • En forældre
 • En ven
 • En kollega eller lignende.

Fælles er, at en pårørende også bliver påvirket af misbruget og derfor kan få behov for hjælp. 

Drikker din mor eller far for meget, kan du få hjælp

Hvis du gerne vil have hjælp, er det en god idé at tage fat i en voksen, som du stoler på. Det kan fx være en skolelærer, en nabo eller en i familien. Den voksne kan hjælpe dig med at tale med dine forældre eller med at få en snak med en socialrådgiver fra kommunen. Du er velkommen til at ringe til Borgerservice på telefon: 43 57 75 75. 

Hjælp til børn og voksne

Som pårørende kan du ringe anonymt til Ishøj Kommune eller til et behandlingstilbud som Lænken. Lænken tilbyder rådgivning til både børn og voksne samt familierådgivning. 

Du kan her læse mere om Lænkens pårørendetilbud 

Lænke-ambulatorium

Drikker du for meget, eller er du pårørende til en, der drikker for meget, kan du gratis, anonymt og uden tidsbestilling henvende dig i Lænkeambulatoriet.

Kontakt Lænken i Glostrup, Hovedvejen 140-146, 2600 Glostrup, telefon 39 45 55 00.

Fællesskab uden alkohol

En vigtig del af Lænkeforeningens tilbud er socialt samvær i alkoholfrie rammer, hvor du får mulighed for at indgå i netværk og få støtte og rådgivning fra andre, der selv har haft problemer med alkohol.

Ishøj Lænken
Tranegilde Strandvej 7
2635 Ishøj
Telefon: 43 73 82 24

Åbningstider mandage og torsdage fra kl. 16.00 til 19.00.

Behandling i Lænken

Behandlingen består af:

 • Ambulant abstinensbehandling
 • Medicinsk supplerende behandling
 • Individuelle samtaler med læge/alkoholbehandler/psykolog

Læs mere om Lænken

Misbrugspolitik og kvalitetsstandarder

Du kan læse mere om alkohol- og stofmisbrug i kommunen misbrugspolitik og kvalitetsstandarder for behandling.

Ishøj og Vallensbæk Kommuner har udarbejdet en fælles misbrugspolitik, som er gældende i begge kommuner. Sammen med politikken er også en handleplan, som viser den konkrete udmøntning af politikken.Har du spørgsmål til misbrugspolitikken eller til kommunens opgaver på misbrugsområdet i øvrigt, kan du henvende dig til Ishøj Kommune på 43 57 75 75.

Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Handleplan til misbrugspolitikken

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug

Frit valg og behandlingsgaranti?

For både alkohol- og stofmisbrug er der både frit og behandlingsgaranti. Behandlingsgarantien indebærer, at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter din henvendelse til kommunen. Frit valg betyder, at du selv kan vælge behandlingstilbud, hvis kommunen kan godkende den behandling som tilbydes.

Kontakt

Pitstop

Tranegilde Strandvej 7
2635 Ishøj

Pitstop@ishoj.dk

Tlf. 20692833Senest opdateret 3. juni 2016