Hvad kan vi hjælpe med?

Støj

Her finder du information om støj

  • Støj i beboelsesområder
  • Trafikstøj
  • Industristøj
  • Klagemuligheder

Støj i beboelsesområder

Støj kan virke utrolig generende. Derfor opfordres alle til at vise hensyn! 

Der er i områder for tæt beboelse vejledende grænseværdier for hvor meget der må støjes. Disse grænser bør så vidt muligt overholdes. Dog kan man ikke helt undgå støjende aktiviteter i forbindelse med græsslåning og byggearbejde mm. 

Miljøafdelingen i Ishøj Kommune opfordrer til at støjende udendørs aktiviteter sker i følgende tidsrum: 

Mandag til fredag kl. 8.00 - 12. 00 og kl. 14.00 - 18.00 
Lørdag kl. 10.00 - 12.00 
Søndag og helligdage kl. 10.00 - 12. 00 

Hvis det ikke er muligt at udføre dette arbejde, uden støj, inden for disse tidsrum, er det en god ide at informere nærmeste naboer på forhånd. Støj opfattes langt mindre generende, hvis man kender årsag og tidsrum.

Tal med din nabo før du begynder en længrevarende støjende aktivitet, f.eks. beskæring af træer, opsavning af brænde, hækklipning, brug af kompostkværn, brug af andre elektriske redskaber.

Til toppen

Trafikstøj

De mest udbredte støjproblem i boligområder skyldes trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må til gengæld højst være udsat for et støjniveau på 55 decibel fra veje og jernbaner. Desuden skal byplanlæggerne holde støjende aktiviteter som fx trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal – og kommunalplaner. Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Til toppen

Industristøj

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje. Støjniveauet bliver fastsat via virksomhedens miljøgodkendelse, der også regulerer andre miljøforhold. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes. Du kan som borger henvende dig til kommunen, hvis en virksomhed larmer for meget. Kommunen vil da se på, om virksomheden overskrider de gældende støjgrænser og evt. give virksomheden påbud om at nedbringe støjen.

Til toppen

Klagemuligheder

Ønsker du at klage over fx støj fra et udendørs musikarrangement, kan du henvende dig til din kommune. Hvis generne er for store, kan du også henvende dig til politiet.

Ishøj Kommune
Find din politikreds

Kontakt

Park-, Vej- og Miljøcenter

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

parkogvej@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 12. april 2015