Hvad kan vi hjælpe med?

Statsborgerskab ved erklæring

Du kan i nogle tilfælde opnå dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til myndighederne

Selvbetjening

Læs om statsborgerskab ved erklæring

Hvem kan få statsborgerskab ved erklæring?

Statsborgerskab og indfødsret er det samme. Du kan få dansk statsborgerskab ved erklæring via Statsforvaltningen (i stedet for naturalisation via Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Folketinget), hvis du er nordisk statsborger eller tidligere har haft dansk statsborgerskab, samtidig skal du opfylde en række betingelser.  

Der skal sammen med erklæringen betales et gebyr på 1.100 kr. (2018).

Nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Hvis du er statsborger i enten Finland, Island, Norge eller Sverige, er mellem 18 - 23 år, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen.

 • Du skal have bopæl her i landet på det tidspunkt, du sender erklæringen til Statsforvaltningen
 • Du skal have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst fem år inden for de sidste seks år
 • Du skal være ustraffet og ikke idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9
 • Du må ikke være sigtet for en lovovertrædelse

Hvis du vil søge om dansk statsborgerskab ved erklæring, finder du erklæringsskemaerne på Statsforvaltningens hjemmeside. Hvis du opfylder betingelserne for nordiske statsborgere mellem 18-23 år skal du udfylde og indsende erklæring nr. 1.

Nordiske statsborgere - andre muligheder

Hvis du er statsborger i enten Finland, Island, Norge eller Sverige, er over 18 år, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen.

 • Dit nuværende nordiske statsborgerskab må ikke være erhvervet på baggrund af naturalisation (lov)
 • Du skal have haft fast bopæl her i landet i de sidste syv år
 • Du må ikke i denne periode være idømt frihedsstraf

Hvis du opfylder betingelserne for nordiske statsborgere, skal du udfylde og indsende erklæring nr. 2. Alle erklæringsskemaerne findes på Statsforvaltningens hjemmeside.

Tidligere danske statsborgere, der opfylder visse bopælsbetingelser

Hvis du er tidligere dansk statsborger, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du få dansk statsborgerskab igen ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen.

 • Du fik dansk indfødsret/statsborgerskab ved fødslen
 • Du har boet i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland) indtil det fyldte 18. år. Bopæl i et andet nordisk land indtil det fyldte 12. år ligestilles med bopæl her i riget
 • Du har haft uafbrudt fast bopæl i riget de sidste to år.

Hvis du ikke opfylder ovenstående regler, kan du få dansk indfødsret/statsborgerskab ved erklæring hvis du:

 • Efter at have mistet det danske statsborgerskab vedblivende har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island) og
 • Har bopæl i riget igen (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland).

Hvis du opfylder betingelserne for tidligere danske statsborgere (med visse bopælsbetingelser), skal du udfylde og indsende erklæring nr. 3. Alle erklæringsskemaerne findes på Statsforvaltningens hjemmeside.

Tidligere danske statsborgere uden bopælsbetingelse

Hvis du er tidligere dansk statsborger, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du indtil d. 31. august 2020 få dansk statsborgerskab igen ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen. Du kan benytte denne mulighed, hvis du:

 • Har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi du søgte og fik udenlandsk statsborgerskab, og at du derfor mistede det danske statsborgerskab
 • Ikke er idømt ubetinget frihedsstraf i perioden fra du mistede det danske statsborgerskab, og til du afgiver erklæringen til Statsforvaltningen om at få dansk indfødsret/statsborgerskab igen

Hvis du opfylder betingelserne for tidligere danske statsborgere (uden bopælsbetingelse), skal du udfylde og indsende erklæring nr. 4. Alle erklæringsskemaerne findes på Statsforvaltningens hjemmeside

Der gælder særlige regler for børn med dansk statsborgerskab, som er født i udlandet.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 8. august 2017