Hvad kan vi hjælpe med?

Spørgsmål fra borgermødet om fremtidens fællesantenne

Her kan du se de spørgsmål, vi fik til borgermødet den 8. februar - og svarene på dem

Vil du vide det sidste nye om fremtidens fællesantenne, kan du følge med på siden ishoj.dk/fremtidensfællesantenne, som vi løbende opdaterer. 

Antennenettet/antenneanlægget

Vi har jo stadigvæk de gamle paraboler, er det muligt at bruge dem?

Ja, det er stadig muligt at bruge dem, og det kan også være noget, en fremtidig koncessionshaver vil benytte sig af.

Er der lyslederkabler/fibernet i Ishøj Fællesantenne?

Ja. Da antennesignaler kun kan sendes igennem antennekabler over kortere afstande, sker al fordeling af signaler – også internet – via fiberkabler. Det er kun de sidste strækninger op i lejligheden eller ned ad villavejen, hvor signalet går igennem antennekabel.

Er der fibernet i strandområdet?

Ja. Da antennesignaler kun kan sendes igennem antennekabler over kortere afstande, sker al fordeling af signaler – også internet – via fiberkabler. Det er kun den sidste del af strækningen ind til huset, hvor signalet går igennem antennekabel.

Hvor mangler der fibernet?

Der mangler som sådan ikke fibernet. Hovednettet er fibernet, derudover er der strækninger, blandt andet op i lejligheder og ned ad villavejen, som er antennekabler. Disse kan dog fint bære signalet, da afstanden er kort.   

Binding/Opsigelse af leverandør

Vil der være en afgift når/hvis jeg vil ændre mit oprindelige valg? Hvis ja, hvad vil den være?

Det afhænger af de leverandører, som vi vælger, så det ved vi ikke endnu.

Hvad er deadline for at sige, hvad jeg ønsker?

Det er ikke fastlagt endnu, men du får besked om det i god tid, inden du skal vælge. 

Hvis jeg vælger anden leverandør, er jeg så bundet af valget i alle fire år? 

Nej, du har ikke pligt til at købe noget. Kommunen er bundet af koncessionsaftalen, men du kan som borger vælge frit. 

Kan I nævne eksempler på indholdsleverandører, som både leverer internet og tv? Og som bruger adgang til andre kabelnetværk?

Hiper, Waoo, DLG Tele, Viaplay, Dplay, HBO Nordic, TV2 Play, Telmore Play, Canal Digital, Boxer.

Ekstra ydelser

Vil den kommende leverandør have en app?

Dette ved vi ikke endnu, da aftalen med den fremtidige leverandør endnu ikke er på plads.

Vil der i den fremtidige aftale kunne indgå tilbud på billige telefonabonnementer?

Det ved vi ikke endnu, da aftalen med den fremtidige leverandør endnu ikke er på plads. Der vil dog under alle omstændigheder indgå en telefonitjeneste i koncessionshaverens tilbud, men vi kender ikke prisen på den på nuværende tidspunkt. 

Vil der i de fremtidige aftaler være mobilt bredbånd med?

Nej.

Vil der i den fremtidige aftale blive mulighed for at købe billige tv-apps (TV2 Play, Netflix osv.)?

Muligvis – det vil i givet fald være et produkt, en af de valgte leverandører selv skal vælge at tilbyde. Der er ikke stillet krav om dette til leverandørerne. 

Vil der i den fremtidige aftale blive mulighed for at købe lagringsløsninger/cloud-løsninger?

Muligvis – det vil i givet fald være et produkt, en af de valgte leverandører selv skal vælge at tilbyde. Der er ikke stillet krav om dette til leverandørerne. 

Grundpakken

Kan jeg vælge den uændrede grundpakke?

Hvis der med uændret menes den grundpakke som den nuværende leverandør tilbyder, så er svaret nej. Der vil dog fortsat være tilbud om en grundpakke, da dette er et lovkrav, men der vil ske ændringer i pakkernes sammensætning og pris. 

Hvad er minimumskanaler, jeg kan ”nøjes” med, hvis jeg ikke ønsker grundpakken?

Hvis du slet ikke ønsker tv, kan du helt fravælge alle tv-pakker og kanaler. Du kan ”nøjes” med fx et bredbåndsabonnement. 

Hvis grundpakken bliver valgfri, hvorfor så begrænse den til DR og TV2 til en lav pris? – Det vil betyde, at vi ikke kan få bland-selv og enkeltkanaler. 

Det er leverandørerne, som kommer til at levere på nettet, der bestemmer sammenhængen mellem tv-pakkerne, og hvordan du kan købe enkelte tv-kanaler. Hvordan sammenhængen bliver – fx om der vil være særlige krav for at købe enkelte tv-kanaler – ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Ved fravalg af grundpakken, virker internettet så?

Ja, det bliver muligt at købe internet uden at købe andet. Du vil dog fortsat skulle betale en leveringsafgift.

Grundpakken – hvilke kanaler skal grundpakken indeholde, og hvor mange kan jeg selv bestemme?

Det er leverandøren, der bestemmer, hvilke kanaler der kommer til at være i grundpakken. Kommunen har dog som minimumskrav til grundpakken defineret, at den skal indeholde: Must-carry-kanaler*, TV-Ishøj, gratis nabolandsprogrammer samt TV2. Dette gør sig både gældende i den nuværende kontrakt og den fremtidige. 

* Must-carry-kanaler er tv-kanaler, som ejere af fællesantenneanlæg ifølge loven skal levere. Hvilke kanaler, der er must-carry-kanaler, defineres af kulturministeriet. Listen udgør i dag: 

 • Tv-kanalen Folketinget
 • Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2
 • Programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning. 

Vil kommunen i den fremtidige aftale sikre, at borgerne kan se/høre alle licensbetalte programmer?

Det er et lovkrav, at fællesantenneanlæg skal levere alle såkaldte must-carry-kanaler. Hvilke kanaler, der er must-carry-kanaler, defineres af kulturministeriet. Listen udgør i dag: 

 • Tv-kanalen Folketinget
 • Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2
 • Programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning. 

Det er altså ikke alle licensbetalte programmer, der er lovpligtige at tilbyde. Det er leverandøren, der definerer hvilket indhold, der bliver leveret til dig som medlem af Ishøj Fællesantenne. Det er ikke noget, kommunen kan blande sig i. 

Kommunen har dog som minimumskrav til koncessionshaverens grundpakke defineret, at den skal indeholde: Must-carry-kanaler, TV-Ishøj, gratis nabolandsprogrammer samt TV2. Dette gør sig både gældende i den nuværende kontrakt og den fremtidige.

Hvad bliver prisen og indholdet af den fremtidige grundpakke?

Dette ved vi ikke endnu, da aftalen med den fremtidige leverandør endnu ikke er indgået.

Information om processen

Hvordan kan jeg deltage i høringen, hvis jeg ikke har computer/internet?

Hvis du ikke har computer/internet og gerne vil deltage i høringen, kan du møde op i Borgerservice og få hjælp. Om onsdagen er der åbent for hjælp til selvbetjening fra kl. 10-14.

Hvordan kommunikerer kommunen med de borgere, der ser tv, men ikke er på nettet og har fravalgt Digital Post?

Udover at kommunikere gennem kommunens Facebookside og hjemmeside, så bringer vi alle de nødvendige informationer, der vedrører fremtidens fællesantenne i Ishøj via kommunens tv-station TV-Ishøj. Derudover bringer vi annoncer i kommunens fællesannonce i torsdagsudgaven af ugeavisen Sydkysten. 

Hvordan sikrer kommunen, at de ældre borgere, der ikke har internet får mulighed for at følge med i udviklingen?

Vi vil i løbet af processen samarbejde med personalet på kommunens plejehjem og ældreboliger, som bliver informeret om udviklingen. Derudover vil vi være i tæt dialog med Ældres Netværk, som laver mange arrangementer for ældre borgere i kommunen. Udover den internetbaserede kommunikation har vi brugt kommunens fællesannonce i ugeavisen Sydkysten til at informere. 

Vores tv-station TV-Ishøj har også lavet og laver fortsat indslag om fremtidens fællesantenne. Hvis vi i fremtiden sender Digital Post ud til borgerne i kommunen, vil borgere, der er fritaget fra dette, som altid modtage samme oplysninger med brevpost. 

Hvordan foregår den videre information fra kommunen?

Kommunen vil fortsat benytte sig af alle tilgængelige kanaler. Det vil sige kommunens Facebookside, kommunens hjemmeside, kommunens fællesannonce i ugeavisen Sydkysten samt kommunens tv-station TV-Ishøj. Hvis det bliver nødvendigt, vil vi også benytte os af Digital Post og brevpost for dem, som er fritaget. 

Vil I annoncere på kommunens hjemmeside hvilke alternativer, der kommer ind? – Fx antenneforeningen af 1986.

Kommunen har pligt til at oplyse om resultatet af udbuddet af koncessionsaftalen, og de oplysninger vil bliver offentliggjort. Herudover oplyser vi som udgangspunkt ikke om leverandørmuligheder, udover oplysninger om de indholdsleverandører, vi vælger, når koncessionshaveren er valgt. 

Internet

Hvornår kommer der symmetriske stabile internetforbindelser?

Internetforbindelserne bliver stabile. Du vil opleve en stabil internetforbindelse både i det nuværende net og yderligere i den opgradering, koncessionshaveren løbende gennemfører i den kommende periode. I et antennenet er det ikke muligt at lave symmetriske forbindelser. Upload-hastigheden (fra kunde til internet) er lavere end download (fra internet til kunde). Upload-hastigheden bliver dog så høj, at det i praksis ikke har nogen betydning.

Er det muligt at få fast IP-adresse uden merpris?

Det ved vi ikke endnu, og det afhænger af leverandørernes produktudbud.

Får jeg højere hastighed i fremtiden?

Ja, du får mulighed for at vælge højere hastigheder, og koncessionshaveren udbygger nettet til en ny standard, som gør, at den højere hastighed, du kan få, også bliver med høj kvalitet.

Koncessionsaftalen (driftsaftalen)

Beholder jeg YouSee som leverandør?

Den nuværende aftale med YouSee udløber den 31. maj 2017, og YouSee kan derfor ikke fortsætte på de hidtidige vilkår. På lige fod med andre leverandører kan YouSee byde på en ny koncessionsaftale på nye vilkår, og det vil ske i konkurrence med andre udbydere. Hvem der vinder udbuddet er ikke afgjort endnu. 

Hvilke Service Level Agreements (aftaler om serviceniveau, red.) kigger I på for driften?

Det er en del af den afklaring og forhandling, som finder sted i øjeblikket.

Vil Service Level Agreements gælde for enkeltbruger?

Service Level Agreements (SLA), som er aftaler om serviceniveauet, udarbejdes til at dække en række forskellige områder, både mellem koncessionshaver og den/de andre indholdsleverandører, mellem kommunen og leverandørerne, mellem boligforeninger og leverandører og så videre. Visse SLA-dele vil være baseret på den service, der skal leveres til den enkelte kunde.

Mailadresse

Hvem administrerer maildomænet ishoejby.dk?

Det gør koncessionshaver. 

Bliver ny koncessionshaver forpligtet til at videreføre nuværende @ishoejby.dk-mailadresser?

Ja.

Kommer vi til at kunne beholde vores mail ishoejby.dk?

Ja, hvis du vælger koncessionshaveren som leverandør af internet.

Priser

Sættes der krav om, at den nuværende pris for grundpakken ikke stiger?

Nej, der stilles ikke et krav, men tilbudsgiverne vurderes på prisen, og de opnår en positiv bedømmelse, hvis de har lave priser.

Kan det forventes, at det bliver billigere end i dag grundet konkurrence?

Generelt vil konkurrence i et marked holde priserne lavere, end hvis der ikke er konkurrence. Om det bliver billigere eller dyrere for den enkelte afhænger af, hvad du køber – ligesom når du køber alle mulige andre tjenester.

Vil prisen jeg som bruger betaler i fremtiden også omfatte sommerhuset og campingvognen?

Som udgangspunkt er svaret nej, men mange leverandører stiller indhold til rådighed uanset, hvordan du modtager det. Du kan dermed godt købe indhold, som du også – og på det samme abonnement – kan se i sommerhus og i campingvogn. Dette har dog ikke noget med Ishøj Fællesantenne at gøre, men er et forhold mellem leverandøren og kunden.

Forventes det, at der fremover vil være en prisfordel ved at benytte fællesantenne til internet og 
IP-telefoni? (Der er i nuværende aftale ingen prisfordel)

Forventningen er, at prisen for internet bliver fordelagtig og konkurrencedygtig i forhold til, hvad du kan købe andre steder. IP-telefoni (som reelt er fastnettelefoni), forventer vi derimod ikke bliver konkurrencedygtigt i forhold til fx de billigste mobilabonnementer, som du kan købe i dag. 

Er leveringsafgiften den samme uanset hvilke produkter og hvilken leverandør, jeg vælger?

Leveringsafgiften skal dække de grundomkostninger, der er ved at vedligeholde og drive antennenettet. Disse omkostninger er uafhængige af indhold, men da der kommer flere indholdsleverandører, er det muligt, at de indbyrdes vil konkurrere på prisen – og den konkurrence vil også kunne omfatte leveringsafgiften.

Er der en risiko for, at det bliver dyrere at vælge kanaler enkeltvis frem for pakkeløsninger?

Ja, den risiko eksisterer både nu og fremadrettet og hænger sammen med de aftaler, som producenter og distributører indgår. Over de kommende år er det dog forventningen, at du vil kunne købe enkeltkanaler som streamingtjenester over internettet, og konkurrencen herfra vil formodentlig kunne holde priserne på et fornuftigt niveau. 

Hvis jeg har en 50Mbit, og den lukker, så kan jeg vælge at gå ned i hastighed til samme pris eller gå op i hastighed og betale mere – dette er gjort af den nuværende leverandør - sørger I for, at de ikke kan gøre det fremover?

Som udgangspunkt er det leverandørerne, der fastsætter prisen på internet. Priserne på internet kommer til at afhænge af en række faktorer, som indgår i den udbudsproces, der er i gang i øjeblikket.

Kan kommunen sige noget om prisen for den nye aftale?

Nej, priserne kommer til at afhænge af en række faktorer, som indgår i den udbudsproces, som er i gang i øjeblikket.

Hvad bliver prisen i den nye løsning, for det der svarer til fuldpakke?

Der er ikke valgt leverandører endnu, og dermed ved vi heller ikke, hvad priserne bliver, eller hvad pakkerne kommer til at bestå af. 

Hvornår kan vi se streamingprisen på enkeltkanaler?

Det foregår typisk ved, at du på internettet finder en udbyder, som tilbyder den pågældende kanal. Den udbyder kontakter du direkte og køber et abonnement. Det samme kan du gøre, når det gælder køb af fx spillefilm.

Hvornår kan vi se prisen på service for teknikfejl?

Når den valgte leverandører sender de prislister ud, hvor du kan se alle ydelser.

Hvornår kan vi se pakkeprisen?

Pakkepriser, og andre priser, vil fremgå af de prislister, som leverandørerne sender ud, når udbuddet er gennemført og leverandørerne valgt.

Radio

Er det helt slut med at modtage FM-radiokanaler over fællesantennen? Eller vil jeg kunne tilkøbe dem fra en af indholdsleverandørerne?

Den kommende koncessionshaver er nødt til at nedlægge FM-båndet på kabelnettet, når han skal udvide nettets bredbåndskapacitet. Du kan i stedet gratis streame programmerne via internettet, hvor alle programmer inklusive DAB-kanalerne er til rådighed, eller du kan modtage dem på en stueantenne. Du vil ikke kunne købe programmerne som analoge FM-signaler fra en indholdsleverandør.

Hvilke muligheder har jeg for at modtage DAB-radio på FM-tuner (på eksisterende anlæg)? 

Når DAB- og FM-radio forsvinder fra kabelnettet i forbindelse med, at bredbåndskapaciteten forøges, kan du i stedet gratis streame programmerne via internettet, hvor alle programmer inklusiv DAB-kanalerne er til rådighed, eller du kan modtage dem på en stueantenne. DAB-kanalerne kan du desuden høre på mange tv-apparater, også i fremtiden.

Når nu man stopper analog radio, hvordan bliver det i fremtiden?

Når radiokanalerne tages bort, skal du have en stueantenne for at modtage dem. Derudover vil du kunne streame dem gratis via internettet, hvor alle programmer, inklusiv DAB-kanalerne, er til rådighed. DAB-kanalerne kan du desuden også i fremtiden høre på mange tv-apparater. Vi vil forhandle med den kommende koncessionshaver om, hvornår DAB- og FM-radio skal fjernes. 

Telefoni

Hvorfor er IP-telefoni (stadig) med i koncessionsaftalen?

Det skyldes, at omkring 3.000 brugere stadig benytter IP-telefoni i det nuværende net. 

Tv-kanaler

Hvad er must-carry-kanaler?

Must-carry-kanaler er tv-kanaler, som ejere af fællesantenneanlæg ifølge loven skal levere. Must-carry-kanaler er i dag: 

 • Tv-kanalen Folketinget 
 • Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2
 • Programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning. 

Det er kulturministeriet, der definerer hvilke kanaler, der er must-carry-kanaler. Listen er senest opdateret i efteråret 2016. 

Bliver der helt frit valg af kanaler?

Det afhænger af, hvem der bliver valgt som leverandører. ”Pakkeløsninger” vil stadig være en mulighed, men vilkårene for at vælge frit, herunder at kunne købe enkeltkanaler, forventer vi bliver lempeligere, end du kender det i dag. 

Kan jeg vælge enkelte kanaler fra flere leverandører samtidig?

I teorien ja, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke bekræfte, om det bliver en mulighed. Det ved vi først, når vi kender leverandørerne. 

Kan jeg skifte fritvalgskanal, som jeg har lyst til?

Det forventer vi, men det afhænger af hvilke leverandører, vi ender med at vælge. 

Kan jeg blive fri for børnekanaler? (Lige nu har vi 9 stk.)

Der bliver ingen købstvang, så umiddelbart er svaret ja. Hvis spørgsmålet er, om børnekanalerne kan erstattes med andre kanaler – det vil sige at børnekanalerne udgår – afhænger svaret af leverandørvalget. Det er dog overvejende sandsynligt, at der også fremadrettet vil være et antal børnekanaler til rådighed. 

Er jeg nødt til at købe en pakke, eller kan jeg selv vælge de kanaler, som jeg ønsker?

I princippet får du frit valg, herunder også helt at droppe alt tv. Hvilke tilbud der kommer i forhold til at vælge enkeltkanaler eller pakker, og hvad prisen bliver, afhænger af leverandørerne. 

Hvad bliver kvaliteten for kanaler i HD?

HD-kanaler leveres normalt til slutbrugeren i samme kvalitet, som programejeren udsender dem i. Lige nu udsender programejeren dem oftest i 720 pixels, dog udsendes flere og flere i det, der kaldes fuld HD, som er 1080 pixels. Vi forventer i fremtiden, at flere programudbydere vil sende i 4K-kvalitet.

Det samme gælder, hvis du modtager tv-kanalerne via internettet, dog kan du kun opnå den høje kvalitet ved, at du har en bredbåndsforbindelse med tilstrækkelig båndbredde.

Streaming

Kan jeg lægge streaming-kanaler ind som tv-kanaler uden boks?

Som udgangspunkt er svaret nej, men mange nyere fladskærme har indbygget internet, og de vil i visse tilfælde kunne vise indhold direkte fra internettet.

Udstyr

Udover tv og computer, hvilket udstyr skal jeg have i fremtiden?

Et kabelmodem for tilslutning til internet (og tv), og – hvis du vælger den løsning – en digital tv-modtagerboks. 

Skal jeg have fastnettelefon?

Nej.

Bliver der mulighed for at konfigurere router udefra (denne funktion er pt. spærret)?

Nej, den mulighed er lukket hos de fleste udbydere. Der er for stor en sikkerhedsrisiko ved at åbne routernes konfiguration for adgang udefra.

Vil det i fremtiden være lettere at benytte egen router/firewall, end det er nu?

Formodentlig ikke. Det vil være det samme som i dag. 

Skal jeg have noget særligt teknisk udstyr for at vælge mellem forskellige indholdsleverandører for at streame på tv?

Nej. Det udstyr som du skal bruge vil du få leveret som en del af den aftale, du indgår med leverandøren.

Ordbog:

 • Koncessionsaftalen:
  Driftsaftalen mellem kommunen og den leverandør, der både står for driften af antenneanlægget og leverer indhold.
 • Koncessionshaveren:
  Den leverandør, som både står for driften af antenneanlægget og leverer indhold. 

Læs også


Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 31. marts 2017