Hvad kan vi hjælpe med?

Spildevandsplan - Tillæg 1 til spildevandsplan

Ishøj Kommunes Byråd vedtog den 6. januar 2015 Tillæg 1 til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014 - 2022

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2014-2022 beskriver et spildevandsprojekt til lokal afledning af regnvand via forsinkelsesbassiner og udbygning af bassinkapaciteten i forbindelse med byggemodning af Kirkebjerggård.

Spildevandstillægget er screenet jf. Lov om miljøvurdering. Det er vurderet at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt, og der er derfor ikke udarbejdet miljøvurderingsrapport.

Skema til screening kan ses her: Miljøvurdering af tillæg 1 til Ishøj Spildevandsplan - Kirkebjerggård

Tillæg 1 til spildevandsplan kan ses her: spildevandsplan tillæg 1 og skitse over regnvandsafløb og bassiner i Ishøj Landsby

I forbindelse med byggemodning af området Kirkebjerggård ved Ishøj Landsby ønsker Ishøj Forsyning, at regnvandet fra det nye byggeri bliver håndteret lokalt. Der er derfor udarbejdet et  tillæg til spildevandsplan 2014 - 2022 for Ishøj Kommune. 

Har du spørgsmål i forbindelse med spildevandsplantillæg 1, kan du kontakte Plan-, Bygge og Miljøcentret på tlf. 4357 7520 eller pbm@ishoj.dk

Spildevandsplan kan ses her (pdf)

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 13. januar 2016