Hvad kan vi hjælpe med?

Specialskole søger lærere

Lille ambitiøs specialskole søger faglige dygtige lærere med stor menneskelig indsigt

Vi er en specialskole for børn, der af social og emotionelle grunde har brug for særlige tilrettelagte undervisningstilbud i to til tre år, før de genoptager deres skolegang i almenmiljøet på en folkeskole.

Vi er 33 friske børn og 20 engagerede voksne, der har brug for endnu to faglig dygtige og omsorgsfulde kollegaer, henholdsvis en matematiklærer og dansklærer, som vil være med til at udvikle en sjov og spændende skole med læring i centrum.

Vi holder til på en renoveret bondegård, hvor vi sammen med et Familieværksted, en Døgnaflastning, et Støttekontaktkorps og et Madhus udgør ressourcecentret Ishøjgård, der har særlig fokus på den forebyggende indsats i forhold til sårbare børn og deres familier.

Vi har de sidste par år været gennem en stor forandringsproces, som primært har haft fokus på de organisatoriske rammer, hvilket de næste tre til fire år vil blive fulgt op af en pædagogisk og didaktisk udvikling med henblik på at skabe et fælles værdi- og teorigrundlag for vores daglige praksis med børn og deres familier.

Vi ønsker at have en anerkendende tilgang til børnene, forældrene og hinanden, hvor vi ser på muligheder frem for begrænsninger. Vi opfatter ikke børnene, som isolerede enkelt individer, men forstår dem, som en del af et større relationelt system. Vi mener, at børnene primært danner deres selvforståelse i samværet med andre mennesker, og at deres identitet og dermed selvværd styrkes gennem de gode historier, som de selv og andre fortæller om dem.

Vi ønsker at skabe et trygt og udfordrende læringsmiljø, hvor alle børnene oplever sig inkluderet såvel fagligt, socialt som personligt. Vi mener, at det har positiv indvirkning på børns udvikling, at de bliver mødt af voksne, som har blik for deres potentialer og ikke deres eventuelle mangler. Vi tror, at samarbejdet med forældrene har stor betydning for, at børnene skal lykkes i skolen. Vi mener også, at det er afgørende for børnenes skoleliv, at de forstår, hvad det vil sige at være elev og klassekammerat, og dermed kan se meningen med de forventninger, som de møder i skolen.

Vi søger henholdsvis en matematiklærer og en dansklærer, der er fysisk og psykisk robust og omsorgsfuld, har et positivt menneskesyn, er engageret og ansvarsfuld, er faglig velfunderet og udviklingsorienteret og kan samarbejde tværfagligt med lærere, pædagoger, forældre, psykologer, o.a.

Vi tilbyder til gengæld en arbejdsplads, der er i rivende udvikling, en spændende og afvekslende arbejdsdag med mange faglige og menneskelige udfordringer, et undervisnings- og læringsmiljø med mulighed for faglig, social og personlig udvikling, et arbejdsfællesskab i selvstyrende team, som planlægger og gennemfører børnenes skoledag sammen samt supervision under ledelse af PPR-psykolog. 

Vi tilbyder tillige en løn, der på grund af arbejdets særlige udfordrende karakter, ligger i den høje ende af lønskalaen. Lønindplacering sker efter aftale mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Søren Paulisen for en uddybende samtale. Du kan også melde dig til ”åbent hus arrangementet” onsdag den 2. november kl.16.00-17.00 på skolens e-mailadresse, mrk. ”åbent hus arrangementet”.

Vi afholder ansættelsessamtalerne onsdag den 16. november, mens stillingerne er med tiltrædelse den 1. januar 2017.

Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde på vores mail inden onsdag den 9. november klokken 12:00.

Skolen på Ishøjgård

Att. Søren Paulisen

Adresse: Ishøj Søndergade 13, 2635 Ishøj

Telefon: 4374 2074

Mail:ishojgaard@ishoj.dk

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Senest opdateret 3. oktober 2016