Hvad kan vi hjælpe med?

Specialpædagogiske tilbud til børn

Har kan du læse om de specialpædagogiske tilbud til børn, som Ishøj Kommune tilbyde

Det er PPR-center, der står for de specialpædagogiske tilbud. PPR-center betjener både Ishøj og Vallensbæk Kommuner. I de to kommuner findes en række tilbud indenfor specialpædagogik og specialundervisning. Er dit barn via PPR-center blevet indstillet til et specialpædagogisk tilbud, kan du finde information om de enkelte tilbud nedenfor.

Læseløft-klassen - Vallensbæk Skole

Læseløft er et intensivt læsekursus á 12 ugers varighed til læsesvage elever på 3. til 5. klassetrin fra Ishøj og Vallensbæks folkeskoler. 

Det er skolenes egen læsevejleder, der sammen med dansklæreren  indstiller til Læseløft.  Der er visitering til Læseløftet en gang årligt, typisk i maj måned. Yderligere information findes nedenfor. 

Fysio- og ergoterapeutiske tilbud

Tilbud om støttepædagog i dagtilbud 0-6 år.

Støtte- og Ressourcepædagogen er en specialpædagogisk foranstaltning for almenområdet 0-6 år i Ishøj. 

Støttepædagogens indsats tager afsæt i det enkelte barns handleplan, hvori problemstilling, mål og praksis er beskrevet.

Det er lederen af dagtilbuddet, der har ansvaret for at lave en indstilling om støttepædagog til visitationsudvalget. Indstillingen laves i samarbejde med psykolog og forældre. På det årlige visitationsudvalgsmøde besluttes tildeling af støttepædagog, gældende for et år af gangen.

Her finder du en pjece, der beskriver Ressoucepædagogens funktioner.

Indstillingsskema

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

cbf@ishoj.dk

Tlf. 43577580Telefontider
Mandag-onsdag kl. 8 – 15.30
Torsdag kl. 8 - 17
Fredag kl. 8 - 13.30

Senest opdateret 22. februar 2016