Hvad kan vi hjælpe med?

Social- og sundhedsassistent til Torsbo i fast nattevagt

Da en af vores gode kolleger, efter mange år går på pension, søger vi en ny kollega, som vil være en del af vores hus. Det er en fast nattevagt på 28 timer, med arbejde hver 2. uge

Vi arbejder i faste nattevagtshold, hvilket du som udgangspunkt vil blive en del af. Du skal desuden arbejde på tværs af hele huset ved behov for akut sygeplejefaglig vurdering og tiltag. Der er flere personer som er dementielle prægede, med psykiatrisk symptombilleder, og det vil derfor være en fordel hvis du har erfaring med psykiatrisk sygepleje. 

Vi søger en social- og sundhedsassistent der

 • Har lyst til at være med til at sikre høj kvalitet 
 • Kan holde hovedet koldt i pressede situationer 
 • Kan arbejde selvstændigt uden ”at have en læge lige ved hånden”
 • Kan være med til at arbejde med at udvikle og sikre kvaliteten af sygeplejen på Torsbo
 • Er fleksibel, stabil, tålmodig og rolig, så beboerne oplever genkendelighed og tryghed
 • Arbejder ud fra borgerens ressourcer og ser familier/pårørende som vigtige samarbejdspartnere i hverdagen
 • Har lyst til at skabe hyggelige, gode og respektfulde relationer 
 • Kan arbejde tværfagligt 
 • Brænder for geriatri og gerontologi
 • Kan tænke i alternative løsningsforslag
 • Har min. 3 års klinisk erfaring, enten i primær eller sekundær sektor

Vi tilbyder

 • Et hjem, hvor man kan leve det liv man gerne vil 
 • Forskellige faggrupper der hjælpes om at skabe dette hjem – vi kan noget forskelligt hver især 
 • Vi arbejder med nøglepersoner, så man hver især har et område, man er med til at præge og videreformidle
 • Højt til loftet, med mange muligheder for udvikling og indflydelse 
 • Rar og uformel omgangstone, hvor vi lægger vægt på høj faglig kvalitet i udførelse af vores arbejde  
 • Et hus hvor utraditionelle løsningsmodeller er velkomne
 • Gode og fagligt dygtige kollegaer 
 • God og struktureret introduktion 

Torsbo er et plejehjem for i alt 24 borgere, fire døgnpladser og op til 16 borgere i ældreboliger. Vi har eget produktionskøkken og et daghjem. 
Ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst, gerne fra den 1. december 2016 eller efter aftale.
Hvis du vi l vide mere eller vil se Torsbo, er du velkommen til at kontakte områdeleder Dina Munk på tlf. 43 99 14 88. 
Ansøgning sendes på mail til områdeleder Dina Munk 40705@ishoj.dk, Der er ansøgningsfrist den 25. oktober 2016 kl. 12.00. Samtaler afholdes hhv. 26.27.28. oktober 2016. 

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Senest opdateret 4. oktober 2016