Hvad kan vi hjælpe med?

Skovrejsning

Ishøj Kommune planter ny skov på størrelse med 35 fodboldbaner

Den nye skov bliver plantet på kommunalt ejet landbrugsjord og udgør arealmæssigt 26 hektar, svarende til cirka 35 fodboldbaner. Jorden er i dag bortforpagtet, men i løbet af de kommende år vil en ny skov vokse frem

Målet for den nye rekreative skov er at skabe nye, gode muligheder for friluftsliv, motion og rekreation og understøtte en bæredygtig udvikling ved at skabe et nyt, bynært skov og naturområde. Skoven får forskellige trætyper, lysninger og vandhuller, der skaber et varieret skovmiljø med mulighed for mange oplevelser.

Efter planen skal der i skoven være et sølandskab, som skal aflaste regnvandssystemet og være med til at forhindre oversvømmelser ved Ishøj Sø. Ishøj Forsyning medvirker til etableringen af dette.

I forbindelse med etableringen af den nye skov afholder Ishøj Kommune borgermøde, hvor interesserede kan få mere information og stille spørgsmål. Borgermødet finder sted mandag den 9. november kl. 19 - 21 i Ishøj Forsamlingshus, og du finder programmet nedefor.

Program for borgermødet

Dagsorden:

Kl. 19.00 Velkomst og baggrund for etablering af ny skov ved borgmester Ole Bjørstorp

Kl. 19.10 Generelle ønsker til bynære skove ved rådgiver prof. MDL Anders Busse Nielsen

Kl. 19.20 Gennemgang af landskabsplanen ”Skovlandskabet” ved rådgiver prof. MDL An-ders Busse Nielsen og Landskabsarkitekt MDL Nané Køllgaard Pedersen

Kl. 19.40 Spørgsmål og kommentarer

Kl. 20.00 Pause

Kl. 20.15 Renovering af Gadekæret i Ishøj Landsby ved formanden for Teknik- og Miljøudvalget Poul Rikardt Jørgensen

Kl. 20.25 Gennemgang af forslag til Gadekæret ved Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard, byplankonsulenter, Arkitekter MAA

Kl. 20.45 Spørgsmål og kommentarer

Kl. 20.55 Afrunding

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 23. oktober 2015