Hvad kan vi hjælpe med?

Skolesundhedstjenesten

Den kommunale sundhedstjeneste på Ishøjs skoler

At være sund er en forudsætning for at befinde sig godt i skolen. En sund elev har masser af energi. Energi til at lære, lege og være sammen med andre elever og voksne. Sundhedstjenestens opgave er at medvirke til, at elevens helbreds- og sundhedstilstand er så god som muligt.

I 0. klasse og i 1. klasse er det vigtigt, at eleven får en god skolestart. Derfor tilbyder vi en sundhedssamtale samt vægt, højde, syn og høreprøve, hvor vi forventer, at en eller begge forældre deltager. Inden undersøgelsen får eleven et skema med hjem, som I forældre skal udfylde sammen med jeres barn. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i skemaet eller i, hvad der er vigtigt for jer. 

Sundhedsplejerskerne tilbyder Åben dør. Det vil sige, at sundhedsplejersken er  til rådighed for en sundhedssamtale hvor elev, forældre og lærere frit kan henvende sig med spørgsmål omkring elevens sundhed og trivsel. Dette kan fx dreje sig om vægt, ondt i maven, syn, hovedpine, træthed, hyppige forkølelser, kammeratskab, mobning, pubertet og lignende.

Har eleven brug for yderligere undersøgelser kan sundhedstjenesten henvise til f.eks. talepædagog, skolepsykolog, praktiserende læge, øjenlæge eller ørelæge. Vi kan også formidle kontakt til Tib Tab Tynde, Fitteen eller Familiecentret, hvis vi sammen med jer finder det nødvendigt.

Alle elever kan henvende sig personligt til sundhedsplejersken. Forældre og lærere kan henvende sig telefonisk, per e-mail eller ved at skrive i kontaktbogen

Vi håber på et godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Sundhedstjenesten

Åbningstider i Den Åbne Dør

Gildbroskolen: Torsdag 11:30 - 12:30

Ådalens privatskole: Torsdag  11:00 - 12:00

Vibeholmskolen: Onsdag og torsdag  9:30 – 10:30

Strandgårdskolen: Fredag 8:10 – 10:10

Ishøj skole: Torsdag fra 9:30 - 10:00 og 11:30 - 12:00

Vejlebroskolen: Onsdag og torsdag 9:30 – 10:30

Sundhedspædagogiske aktiviteter tilbyder sundhedsplejersken gennem aftale med klasselæren forskellige undervisningsforløb i små grupper eller i klassen. Emnerne kan være: Pubertet, seksualitet, prævention, følelser, kammeratskab, kroppens udvikling og kost.

O. klasse :  Undersøgelse af syn, hørelsen, farvesyn, højde/vægt samt sundhedssamtale med sundhedsplersken. Åben dør.  

1. klasse:    Undersøgelse af syn, højde/vægt samt hørelsen efter behov og sundhedssamtale med sundhedsplejersken. Åben dør.

2. klasse:    Åben dør.

3. klasse:    Undersøgelse af højde/vægt.Undervisning af sundhedsplejersken. Åben dør.

4. klasse:    Åben dør. 

5. klasse:    Undersøgelse af ryg, syn, og højde/vægt. Sundhedssamtale med børne-ungelægen. Undervisning i pubertet af sundhedsplejersken. Åben dør.

6. klasse:    Åben dør.

7.klasse:     Undersøgelse af syn, hørelsen, og højde/vægt. Undervisning  af sundhedsplejersken. Åben dør. 

8.klasse:     Undervisning af sundhedsplejersken i seksualitet/præventation og følelser. Åben dør.

9.klasse:     Undersøgelse af syn og vægt/højde samt sundhedssamtale med børne-ungelæge. Åben dør.

Tilbud til familier med børn, som vejer for meget

Tip Tab Tynde

Tip Tab Tynde er Sundhedstjenestens tilbud til børn fra børnehaveklassen til 6. klasse, der ønsker at tabe sig og få gode motionsvaner. Tilbuddet henvender sig til familier, som gerne vil ændre vaner, så børnene får en sundere livsstil – både hvad angår kost og motion. Det er gratis at deltage. Tilbuddet består af:

  • svømning
  • madlavningsaftener for hele familien, samt
  • individuel rådgivning til dig og dit barn.

Er du interesseret, kan du kontakte sundhedsplejerske Liselotte Winsløv på telefon 24 49 35 75 eller sundhedsplejerske Lone Mølgård på telefon 51 32 76 91.

Kom i form med FitTeen

Til børn og unge i 7. til 9. klasse tilbyder vi FitTeen. FitTeen er træning for børn og unge i Ishøj Fitness og Motionscenter. Der er holdtræning en gang om ugen og derudover individuel træning efter træningsprogram. Det koster 600 pr. halvår at deltage.

Hvis du er interesseret i FitTeen, så kontakt børne-ungelæge Tove Billeskov på telefon 24 22 91 99.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skoler

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cds@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 2. juli 2015