Hvad kan vi hjælpe med?

Skolestart

Læs om start i børnehaveklasse.

Som udgangspunkt skal jeres barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Skoleindskrivningen til start i børnehaveklasse sker i november måned. Har dit barn alderen til at starte i skole, får du information om skoleindskrivningen via et brev i e-boks.

Skoleindskrivning - hvordan og hvornår?

Der bliver åbnet for den digitale skoleindskrivning i november måned.

Der skal bruges NemID ved indskrivningen. Hvis du ikke har NemID, kan du her bestille NemID gratis.

Hvis du ikke har internetadgang eller har brug for hjælp til indskrivningen, kan du henvende dig i Borgerservice i Ishøj Bycenter eller på distriktsskolen. Du kan også foretage indskrivningen ved åbent husarrangementet på skolen. Husk at medbringe NemID.

Datoerne for åbenthusarrangementerne bliver offentliggjort i september måned.

Du vil modtage information fra skolen om åbent husarrangementet.

På den digitale skoleindskrivning kan du:

  • Vælge at dit barn skal starte på distriktsskolen
  • Ønske en anden skole i kommunen end distriktsskolen. Optagelse afhænger af om der er plads. Du får besked i februar måned om ansøgningen imødekommes.
  • Vælge om dit barn også skal starte i skolefritidsordning (sfo).
  • Oplyse om dit barn skal gå på en privatskole.

Optagelse på anden skole i kommunen end distriktsskolen

Elever kan optages på anden skole end distriktsskolen, hvis den gennemsnitlige klassekvotient på den aktuelle årgang på den ønskede skole er under 25.

Er det ikke muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en ønsket skole, vil optagelsen ske efter følgende prioriterede kriterier:

  1. de elever, som har søskende på den ønskede skole
  2. de elever, der bor nærmest den ønskede skole
  3. de elever, der har gået i dagtilbud i det ønskede skoledistrikt

Hvis der er flere ansøgere til en skole end der er plads til, bliver der oprettet en venteliste på skolen.

Du vil få besked i februar måned, om dit barn har fået plads på den ønskede skole.

Skolefritidsordning (sfo)

I Ishøj Kommune begynder kommende skolebørn i sfo den 1. april i det år, hvor de begynder i skole.

Dit barn bliver automatisk meldt ud af børnehaven den 31. marts i det år, barnet skal starte i skole, uanset om du melder dit barn i sfo eller ej.

Taksten for sfo i 2016 er følgende:
•    Sfo1: 1.277 kr.
•    Sfo1 på Strandgårdskolen: 591 kr.

Udsættelse af undervisningspligten

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. I helt særlige tilfælde er det muligt at lade et barn begynde i skole et år senere end undervisningspligten indtræder.

Udsættelse af undervisningspligten kan bevilges, hvis det vurderes, at barnet vil få brug for særlig meget støtte i børnehaveklassen og at et ekstra år i institutionen vil kunne gøre, at barnet året efter kan starte i børnehaveklassen uden støtte eller med kun lidt støtte. Dette vurderes af psykolog fra Center for Børn og Forebyggelse.

Hvis barnet får udsat skolestarten, skal det begynde i børnehaveklasse det følgende år.

Det er Center for Dagtilbud og Skoler. der behandler ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten. En ansøgning skal som minimum indeholde en begrundelse fra barnets forældre og en begrundet indstilling fra barnets institution.

Ansøgningsskemaet udfyldes i samarbejde med personalet i dit barns børnehave og afleveres til Center for Dagtilbud og Skoler.

Ansøgningsskema om udsættelse af undervisningspligten kan du hente barnets børnehave eller du kan hente ansøgningsskemaet her

Der kan ikke søges om udsættelse af undervisningspligten via den digitale skoleindskrivning.

Frit skolevalg over kommunegrænserne

Du har krav på, at dit barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i en anden kommune end Ishøj Kommune, hvis der er plads på skolen. Den enkelte kommune fastsætter egne regler for frit skolevalg.

Du kan ikke benytte Ishøj Kommunes digitale selvbetjeningsløsning til at indskrive dit barn på en folkeskole i en anden kommune end Ishøj Kommune. Du skal derfor selv kontakte den ønskede skole. Barnet har ret til at blive optaget i en skolefritidsordning/fritidstilbud på den valgte skole, hvis der plads.

Husk at give besked til Center for Dagtilbud og Skoler, hvis dit barn optages på en skole i en anden kommune. Du kan enten ringe på 4357 7404 eller sende en mail til CDS@ishoj.dk.

Vælger du, at dit barn skal optages på en skole i en anden kommune, er Ishøj Kommune ikke forpligtet til at yde fri befordring.

Indskrivning i privatskole

Du kan ikke benytte Ishøj Kommunes digitale skoleindskrivning til at skrive barnet ind på privatskole.

Hvis du vælger, at barnet skal gå på privatskole, skal du selv kontakte den pågældende privatskole.

Alternativt skoletilbud

Hvis du er i kontakt med Center for Børn og Forebyggelse og er usikker på, om dit barn skal have et alternativt skoletilbud, kan du kontakte barnets psykolog eller talepædagog for endelig afklaring.

Besked om skolestart

I februar 2017 får alle forældre brev om skolestart og start i sfo. Hvis du har ønsket en anden skole end distriktsskolen, får du besked om dit barn har fået plads på den ønskede skole. Dette afhænger af, om der er plads på den ønskede skole.

Det er skolen der sender besked om, hvornår dit barn skal møde første dag i børnehaveklasse.

Foto- og transporttilladse

Fototilladse:
I forbindelse med elevernes forskellige arbejde på skolen, bruger skolen ofte billeder for at illustrere et arbejde eller en situation. Skolerne ønsker på den måde at delagtiggøre så mange forældre som muligt i skolens dagligdag. Ved den digitale skoleindskrivning kan du som forælder angive, om skolen må offentliggøre billederne af dit barn. Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.

Transporttilladse:
Ved den digitale skoleindskrivning kan du angive, om skolen må transportere dit barn med bus eller bil. Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.

Adresser og telefonnumre

Center for Dagtilbud og Skoler
Rådhuset, Etage 5
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 74 04
Email: CDS@ishoj.dk
 

Center for Børn og Forebyggelse
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 74 10
Email: CBF@ishoj.dk

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skoler

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cds@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 27. september 2016