Hvad kan vi hjælpe med?

Skilte og pyloner

Generelt bør skiltning begrænses. Skilte, der opsættes på bygninger, skal tilpasses bygningens størrelse, fagdeling, farve og facadeudformning.

Ansøgning
Hvis du skal opsætte nye skilte eller ændre på eksisterende, så skal det først godkendes af kommunen.
Der gøres opmærksom på, at der ved opsætning af større skilte på bygninger, opsætning af pylonskilte og lignende vil det kræve en byggetilladelse.

Ansøg via www.BygogMiljoe.dk

Fritstående (større) skilte

Ved ansøgning om fritstående større skilte, skal du være opmærksom på de skel- og byggelinjer der er fastlagt for matriklen, og som skilte også skal overholde.

Kontakt

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ceb@ishoj.dk

Tlf. 43577575Åbningstider:
Mandag - onsdag 8 - 15.30
Torsdag 15 - 16.30
Fredag 10 - 13

Senest opdateret 5. februar 2015