Hvad kan vi hjælpe med?

Skal du arbejde i Danmark? EU/EØS-borgere

EU/EØS-borgere kan frit rejse ind, søge arbejde og opholde sig i Danmark i op til tre måneder

Selvbetjening

Ansøg om opholds- og/eller arbejdstilladelse

Ansøg om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse

Læs om skal du arbejde i Danmark? EU/EØS-borgere

EU/EØS-borgere

EU-borgere dækker over de borgere, der er bosat i EU's medlemslande, mens EØS-borgere er en betegnelse for borgere fra Liechtenstein, Norge og Island. Statsborgere fra Schweiz er omfattet af de samme regler som EU/EØS-borgere.

Statsborgere i EU/EØS-lande kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Hvis du søger arbejde i denne periode, kan du forlænge dit ophold fra tre til seks måneder.

Ønsker du at forlænge dit ophold ud over denne periode, skal du inden udløbet af de tre måneder søge om at få udstedt et EU/EØS-registreringsbevis. Beviset er dokumentation for, at du har ret til at være i Danmark.

Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum. Beviset vil være gyldigt, så længe de betingelser, der lå til grund for udstedelsen, fortsat er opfyldt. Men det kan inddrages, hvis grundlaget for opholdet ikke længere er til stede. Det er Statsforvaltningen, der udsteder EU/EØS-registreringsbeviset.

Arbejdsvilkår og rettigheder

Du har ret til frit at søge arbejde både på det private arbejdsmarked og i den offentlige sektor. Du er som udgangspunkt underlagt de samme arbejdsvilkår som danske statsborgere, hvis du som udlænding arbejder i Danmark. Du arbejder altså under de samme vilkår med hensyn til løn, ferie, afskedigelse, arbejdsløshed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Når du har modtaget dit registreringsbevis fra Statsforvaltningen, kan du efterfølgende rette henvendelse til kommunens Borgerservice for at få et CPR-nummer og sygesikringsbevis. Registreringsbeviset er en forudsætning for, at du kan få et CPR-nummer.

Hvis du vil klage

Du kan klage over behandlingen af en ansøgning om EU/EØS-opholdsbevis til Udlændingestyrelsen. Du har altid krav på en begrundelse for et afslag fra den institution, hvor du har ansøgt. Klager over behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse skal sendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Europa-Kommissionen har oprettet en borgerguide på nettet, der informerer om reglerne for at opholde sig, arbejde og studerer i EU-landene.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 28. juni 2016