Hvad kan vi hjælpe med?

Samtalegrupper for børn og unge berørt af skilsmisse

Skilsmissegrupper

Center for Børn og Forebyggelse har løbende samtalegrupper for børn og unge, der er berørt af skilsmisse

Samtalegrupperne varetages af psykologer fra Center for Børn og Forebyggelse. Samtalegrupperne er tænkt som et rum for børn og unge, hvor man kan møde andre i lignende situation og få sat ord på og delt tanker, følelser og oplevelser – både de positive og de svære.

Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål eller kender til børn og unge, der kunne have gavn af tilbuddet.

Målgruppe

Børn og unge i alderen 10-16 år, hvis forældre ikke bor sammen. Børnenes forældre indgår også i en del af samtalegruppeforløbet.

Formål

Samtalegrupperne er tænkt som et rum for børn og unge, hvor du kan møde nogen som er i samme situation, som dig, og hvor du kan få sat ord på og delt dine tanker, følelser og oplevelser – både de positive og de svære.

En del af forløbet er rettet mod forældrene. Som forælder kan du via samtalegruppen få viden om børneperspektivet i en skilsmissesituation.

Indhold

Samtalegruppen er et fortroligt rum, hvor du igennem samtale og forskellige praktiske aktiviteter får mulighed for at snakke om tanker, følelser, problemer, nye muligheder, og hvordan du håndterer den nye situation i familien. Du vil opleve at få støtte fra gruppelederne, men også fra de andre deltagere i gruppen.

Forløbsbeskrivelse

Forløbet består af en opstartssamtale med børn/unge og forældre, seks gruppegange og en afsluttende samtale med børn/unge og forældre. Inden gruppen starter, inviterer vi forældrene til en forpligtende kursusaften, hvor vi, udover praktiske informationer, taler om, hvordan det er at være skilsmissebarn, hvad en konflikt imellem forældre kan betyde for barnet, og hvordan forældre/stedforældre bedst muligt støtter barnet.

Der kører fire samtalegrupper årligt. Der er plads til 8 børn i hver gruppe, og grupperne inddeles, så der ikke er for stor aldersspredning.

Ramme for samarbejde

Vi forventer, at du som forælder deltager i kursusaften, samt opstarts- og afsluttende samtaler. Du skal selv sørge for transport til og fra gruppen på Gildbroskolen i Ishøj. Ved opstart beder vi dig om at udfylde et skema med kontaktoplysninger og andre informationer, som det kan være nødvendigt, at vi har om barnet.

CBFs samtalegrupper for børn og unge berørt af skilsmisse henvender sig til børn og unge i alderen 10-16 år.

For yngre børn er det muligt at tilkalde CBFs psykologer, der tilbyder at vejlede personalet i barnets dagtilbud eller skole/SFO i, hvordan der kan arbejdes med problemstillinger, der vedrører forældres skilsmisse.

Kontakt

Rebecca Skaarup-Hille, telefon 29498789, mail 36246@ishoj.dk

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 23. januar 2017