Hvad kan vi hjælpe med?

Sami Deniz - KV17

Kandidat for Socialistisk Folkeparti

Sami Deniz - KV17

Om Sami Deniz - KV17

Civilt erhverv: Faglig sekretær

Uddannelse: Kandidat i forvaltning

Født: 1970

Facebook: https://www.facebook.com/SFIshoej

Politiske mærkesager:

En styrket folkeskole

I SF Ishøj ønsker vi en styrket folkeskole. Vi vil derfor sikre, at Ishøj genskaber en folkeskole med rammer der garanterer, at vores lærere får ro til, at give den bedste undervisning til vores børn. I SF Ishøj ønsker vi, at vores børn og unge får højnet deres faglige niveau, så flest muligt gennemfører afgangseksamen. For at sikre, at flest muligt unge kan påbegynde en ungdomsuddannelse, og gennemfører den.

En styrket beskæftigelse

I SF tror vi på investering i det enkelte menneske betaler sig. Vores sagsbehandlere skal styrkes i samarbejdet med erhvervsvirksomhederne. De skal have de værktøjer og midler, det kræves i forbindelse med, at hjælpe borgeren tilbage i job. Konkret vil jeg arbejde for, at den ledige får én koordinerende sagsbehandler, som skal understøtte en håndholdt indsats, og at der aktivt tages hånd om de udfordringer borgeren oplever ved siden af ledighed.

En værdig ældrepleje

I SF sætter vi mennesker før profit. Vores medarbejdere yder bedre, når arbejdsmiljøet prioriteres. Sundhedsfremmende aktiviteter skal understøttes. Vores ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk, må indtænkes i vores ældrepolitik, så de kan blive en del af fællesskabet i de lokale institutioner.

Senest opdateret 25. oktober 2017