Hvad kan vi hjælpe med?

Sådan vil konflikten påvirke Ishøj

De faglige organisationer har varslet strejke, og kommunerne har svaret med lockout-varsel. Se, hvad det betyder for dig som borger

De offentlige ansatte i kommunerne, regionerne og staten skal have nye overenskomster. Forhandlingerne mellem de ansattes fagforeninger og de offentlige arbejdsgivere foregår nu i Forligsinstitutionen, hvor forligmanden skal mægle mellem parterne.

Hvis forhandlingerne ikke ender med en aftale, kan store dele af det offentlige Danmark blive ramt af strejke og lockout i den nærmeste fremtid.

Fagforeningerne bebudede, at de fra den 4. april 2018 ville indlede strejke over for en række offentlige arbejdspladser, hvis forhandlingerne ikke gav resultat inden denne dato. Som modsvar varslede Kommunernes Landsforening (KL) en lockout fra den 10. april 2018. Forligmanden har dog hidtil udsat den varslede konflikt med to gange 14 dage.

Forligsmanden har i to omgange mulighed for at udskyde både strejke og lockout i 14 dage, hvis parterne er tæt på en løsning.

Følg med her på siden

En konflikt vil også påvirke Ishøj Kommune, og kommunen er i øjeblikket i fuld gang med at få et præcist overblik over de medarbejdere, der er omfattet af strejke og lockout, og hvordan konflikten konkret vil påvirke driften på forskellige områder.

Vær opmærksom på, at situationen ændrer sig løbende, og at kommunen vil opdatere denne side, når vi får nye oplysninger.

Når konflikten er forbi, vil kommunen vende tilbage til normal drift den førstkommende hverdag.

Nedenfor kan du se, hvilke områder en strejke og lockout vil ramme.

Disse områder er omfattet af varslet om strejke:

 • Hjemmeplejen (FOA, SOSU-dagvagten)
 • Teknisk service (FOA, Biblioteksbetjente, Rådhusbetjente)
 • Dansk El-forbund (Vil kun berøre de kommunale ejendomme)
 • Halinspektørforeningen (Ledende medarbejdere ved Idræts-, Kultur-, og Fritidssektoren – alle områder)
 • Vallensbæk Jobcenter (HK/ Dansk Socialgiverforening)

Hjemmeplejen vil direkte kontakte de borgere, som bliver berørt af konflikten i Hjemmeplejens dagvagt. Kommunen har etableret et nødberedskab for dagvagten.

Vallensbæk Jobcenter har et nødberedskab klar, og alle borgere, som bliver berørt af konflikten, vil få direkte besked.

Ishøj Svømmehal vil være åben under konflikten, selvom nogle medarbejdere er strejkeramte.

Ishøj Kultur Café vil forsat være åben under strejke, selvom ledende medarbejdere er strejkeramt. Der kan dog være ændrede åbningstider og forekomme aflysninger af arrangementer.

Disse områder er omfattet af varsel om lockout:

DAGTILBUD:
Omfattet:

 • Størstedelen af de ansatte

Ikke omfattet:

 • Pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger

UNDERVISNINGSOMRÅDET:
Omfattet:

 • Størstedelen af de ansatte
 • Ansatte efter overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (dvs. lærere, børnehaveklasseledere og (skole)konsulenter uden ledelsesbeføjelser)
 • Ansatte efter Overenskomst for lærere i ungdomsskolen, sprogcentre samt professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Ikke omfattet:

 • En række institutioner og områder, som arbejder med sårbare børn, unge og voksne, er undtaget. Fx ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn, selvstændige observations- og heldagsskoler, døgninstitutioner med intern skole, ansatte ved kommunikationscentre og hjerneskadecentre, der varetager undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og ansatte ved PPR.

ÆLDRE, SUNDHED, SOCIAL OG HANDICAP
Omfattet:

 • Tandplejeområdet (tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger)
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat som sundhedsplejersker) 

Ikke omfattet:
De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet er undtaget fra en eventuel lockout.
Det gælder alle medarbejdere omfattet af følgende overenskomster:

 • Social- og sundhedspersonale
 • Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem
 • Husassistenter
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Socialpædagoger
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • Pædagogisk personale på det forebyggende dagbehandlende område
 • Værkstedspersonale (beskyttede værksteder)
 • Handicapledsagere
 • Sygeplejersker (bortset fra sundhedsplejersker)
 • Sygeplejersker i hjemmesygeplejen
 • Ansatte ved ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet, som arbejder med køkkener og kostproduktion
 • Ansatte ved køkkener, der leverer mad til ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet
 • Alle ansatte på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet med hus- og rengøringsopgaver
 • En række medarbejdere med tekniske og administrative funktioner på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet

Særligt for Genoptræningscentret på Kærbo: Træningscentret har åbent for borgere, idet ergo- og fysioterapeuter er undtaget fra konflikten. Borgerne skal dog være opmærksomme på, at kommunens kørselsafdeling er omfattet af konflikten og derfor ikke kan tilbyde kørsel til træningscentret. Der gives besked til alle berørte borgere.

ADMINISTRATION:

Omfattet:

 • En stor del af medarbejdergrupperne. Det gælder fx de fleste akademikere, medarbejdere i tandplejen, hk-ansatte og socialrådgivere

Ikke omfattet:

 • Ansatte beskæftiget med løn-, personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver
 • Medarbejdere ansat på institutioner med sårbare grupper
 • Medarbejdere ansat på særlige tekniske områder

Der er ikke varslet lockout i forhold til serviceaftalevirksomheder.

TEKNIK OG SERVICE

Omfattet:

 • Primært teknisk service, håndværkere og specialarbejdere. Der kan dog være grupper inden for de enkelte overenskomstområder, som ikke er omfattet af lockoutvarslerne. Det gælder fx ejendomsserviceteknikere, ansatte på institutioner med sårbare grupper eller kokke ansat til at lave mad til institutioner med sårbare grupper

Ikke omfattet:

 • Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske (fx vand og spildevand)
 • Ansatte ved kommunale beredskaber
 • Ansatte ved trafikselskaber
 • Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for bl.a. varme, vand, spildevand og beredskaber.

GRUPPER, SOM GENERELT ER UNDTAGET​

 • Chefer og ledere, der er ansat i henhold til rene lederoverenskomster. (For de overenskomster, der omfatter både medarbejdere og ledere, er udgangspunktet, at lederne er varslet til lockout.)
 • Elever/praktikanter
 • Tjenestemænd
 • Reglementansatte

SÆRLIGT FOR KULTURINSTITUTIONER I ISHØJ

 • Både biblioteket og Ishøj Kultur Café vil have stærkt begrænset åbningstid under en eventuel lockout. Der vil også kunne forekomme aflysninger af koncerter og borgeraktiviteter.

FAKTA: Strejke og lockout

 • Under en strejke vælger fagforeningerne en række arbejdspladser, som skal strejke - det vil sige, at arbejderne nedlægger arbejdet
 • Ved en lockout sender arbejdsgiverne de ansatte hjem uden løn

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 19. april 2018