Hvad kan vi hjælpe med?

Registrering af særlige oplysninger

Der er klare regler for, hvordan særlige personoplysninger må registreres og behandles

Selvbetjening

Læs om registrering af særlige oplysninger

Fingeraftryk og DNA

Politiet må registrere oplysninger om fingeraftryk og DNA-profiler i forbindelse med opklaring af kriminalitet. Dine oplysninger må dog kun registreres, hvis du er sigtet for en lovovertrædelse, der kan give fængsel i 1 ½ år eller derover. For registrering af DNA-profiler gælder, at politiet kun må registrere den del, der kan bruges til identifikation, men ikke oplysninger om fx arveanlæg.

Fingeraftryk og DNA-profiler bliver registreret henholdsvis i Fingeraftryksregistret og i Det Centrale DNA-register. Politiet administrerer begge registre. Oplysningerne om en registreret person skal slettes, når personen fylder 80 år, med mindre der er særlige forhold, der gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne i længere tid.

Oplysninger til forskning og statistik

I forbindelse med forskning og statistik er det tilladt at behandle personoplysninger, der er nødvendige for projekterne. Oplysningerne må ikke senere bruges til andre formål end den videnskabelige eller statistiske undersøgelse, de er indhentet i forbindelse med. Datatilsynet skal desuden give tilladelse til brug af personoplysninger om rent private forhold.

Oplysninger, der indgår i forskning eller statistik, må kun videregives, hvis Datatilsynet har givet tilladelse. Personoplysninger må desuden kun videregives, hvis de skal bruges i andre videnskabelige eller statistiske undersøgelser.

Registrering af ansattes telefonopkald

Offentlige myndigheder og private virksomheder mv. må ikke automatisk registrere de telefonnumre, som de ansatte ringer til. Det er heller ikke tilladt at modtage oversigter fra teleselskabet, der indeholder en specifikation af de numre, en ansat har ringet til.

Anmod om registerindsigt

Du kan anmode om indsigt i offentlige registre, som indeholder personlige oplysninger om dig selv, samt oplysninger om andre. Registerindsigt om andre kræver en fuldmagt fra den, du søger indsigt om.

Registerindsigt (CPR)

Her kan du få et gratis indblik i de oplysninger, som er registreret om dig i Det Centrale Personregister (CPR-registeret).

Personregistrering.dk

Her finder du information om personregistrering, som du kan få brug for som borger i Danmark. Du kan blandt andet læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab. Du har også mulighed for at registrere eller ændre personoplysninger.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 18. april 2018