Hvad kan vi hjælpe med?

Registerindsigt

Som hovedregel har du ret til at få at vide, hvad der står om dig i et offentligt register

Selvbetjening

Læs om registerindsigt

Anmod om registerindsigt

Du får ikke automatisk tilsendt en oversigt over, hvilke registre du er registreret i. Men som hovedregel har du som borger ret til at få at vide, hvad der står om dig i et pågældende register.

Gælder det et register, som er inden for det offentlige, skal du henvende dig til den myndighed, der har registret dine personoplysninger. I helt særlige tilfælde kan den offentlige myndighed (fx af hensyn til offentlige eller private interesser) dog nægte at give dig registerindsigt.

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger myndigheden ellers har om dig i journaler og arkiver, kan du bede om aktindsigt.

Har du NemID, kan du bruge den og med det samme få registerindsigt.

Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR

Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt).

Oplysningerne er gratis.

De oplysninger, som registreres om dig som borger, er:
  • navn, adresse og evt. stilling, civilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)
  • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)
  • statsborgerskab eller evt. andet
  • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)
  • forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem)
  • evt. oplysninger om umyndighed
  • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse).
Registerindsigt på andre

Du kan ikke få registerindsigt på andre. Hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du henvende dig til CPR-kontoret og bede om at få tilsendt en registerindsigt på barnet.

Ændre oplysninger i CPR

Hvis du mener, nogle af oplysningerne skal ændres, skal du ikke henvende dig til CPR, men til den relevante myndighed, fx kommunen.

Personregistrering.dk

På personregistrering.dk finder du information om personregistrering, som du kan få brug for som borger i Danmark. Du kan blandt andet læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab. Du har også mulighed for at registrere eller ændre personoplysninger.

Registerindsigt hos private virksomheder

Ønsker du at få oplyst, om du er registreret i et privat edb-register, skal du kontakte den pågældende virksomhed og bede om registerindsigt. Virksomheden skal normalt give dig oplysningerne (registerindsigten omfatter ikke manuelle registre).

Hvis det viser sig, at du ikke er registreret, skal du have det at vide. Virksomheden kan så selv bestemme, om den vil give skriftlig eller mundtlig besked.

Hvis du beder om at få skriftlig besked, kan virksomheden kræve betaling.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 8. august 2017