Hvad kan vi hjælpe med?

Rasmus Ørvad Boné - KV17

Kandidat for Det Konservative Folkeparti

Rasmus Ørvad Boné - KV17

Om Rasmus Ørvad Boné - KV17

Civilt erhverv: Logistikassistent

Uddannelse: Gymnasial uddannelse

Født: 1988

Facebook: https://www.facebook.com/orvadbone

Fritidsinteresser:

Jeg bruger min fritid med min familie og venner, drikker gode vine og så cykler jeg en del.

Politiske mærkesager:

Faglighed og ”velvære” i folkeskolerne

 • Større faglighed i folkeskolen
 • Inddrage skoleledere, lærer og pædagoger i arbejdet med at gøre skolerne bedre
 • Indføre madordning i folkeskolerne, som man ser det i Børnehaverne 

Trafiksikkerhed

 • Mere synligt politi på vejene. Indsatsen skal flyttes fra automatisk fartkontrol på sikre, mennesketomme vejstrækninger til øget fysisk patruljering, der hvor biler og byliv mødes
 • Nedskalering og begrønning af større veje. De større veje gøres smallere ved hjælp af chikaner og grønne randzoner med træer og buske
 • Farten skal dæmpes ved at omdanne lysregulerede kryds til trafiksikre og miljørigtige rundkørsler
 • De centrale færdselsårer skal forskønnes – eksempelvis ved at give dem et mere alléagtigt udtryk med træer i vejsiden
 • Øget fokus på undervisning i trafikkultur i skolerne

Balance i boligsammensætningen

 • Opprioritering af ejer/andels markedet 
 • Boligtyper og størrelser til alle behov skal dækkes
 • Byggegrunde til markedspris
 • Kommunen skal forsat stå for boliganvisningen

Det grønne Ishøj

 • Bevarelse af de grønne områder
 • Gå forrest i forhold til at benytte grøn energi
 • Flere ressourcer til Ishøj Naturcenter
 • Integrere mere planteliv i overensstemmelse med moderne byplanlægning

Senest opdateret 25. oktober 2017