Hvad kan vi hjælpe med?

Rådgivning og støtte - børn og unge

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder rådgivning og støtte til børn og unge, som mistrives og/eller har udviklingsvanskeligheder

I Center for Børn og Forebyggelse kan du få hjælp fra familierådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, tale-/hørekonsulenter, familiebehandlere og andre fagpersoner.

Hvem kan henvende sig?

Alle kan henvende sig, hvis de kender et barn eller en ung, som mistrives eller har udviklingsmæssige vanskeligheder.

Det kan være dig selv som barn/ung eller det kan være jer som forældre, som har brug for råd og vejledning.

Hvis du er fagperson, som arbejder med barnet i hverdagen, kan du efter aftale med forældrene (samtykke) få råd og vejledning i forhold til barnet.

Hvis du som fagperson, en del af barnets familie eller som privatperson ikke har forældrenes samtykke til at få råd og vejledning, men stadig mener, at vi bør være orienteret om bekymrende forhold omkring et barns udvikling og trivsel, kan du kontakte os mundtligt eller skriftlig med en underretning om dine bekymringer. Bemærk af fagpersoner har skærpet underretningspligt, hvis de er bekymret for et barn eller en ung.

Hvordan kontakter du os?

Du kan kontakte os direkte i vores administration i telefontiden i rådhuset åbningstid, hvor du kan få hjælp til at få kontakt med den medarbejder, der bedst kan hjælpe dig.

Almindeligvis vælger de fleste forældre at tage bekymringen for deres barn op med personalet i barnets daginstitution eller på barnets skole, hvorefter personalet efter aftale med forældrene kontakter en medarbejder fra Center for Børn og Forebyggelse og aftaler det videre forløb. Hvis der afholdes et møde om dit barn, kan du som forældre selvfølgelig deltage på mødet.

Det er en god ide tidligt at kontakte enten barnets pædagog, barnets lærer eller administrationen i Center for Børn og Forebyggelse, hvis du er bekymret for barnets/den unges udvikling eller trivsel. Så er der bedre mulighed for at hjælpe barnet og for at forebygge at tilstanden forværres unødigt.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få hjælp, når et barn eller en ung:

 • ikke trives
 • udvikler sig langsomt
 • viser tegn på nervøsitet eller angst
 • har svært ved at koncentrere sig om aktiviteter i længere tid i forhold barnets alder
 • udviser voldsom eller tilbageholdende adfærd
 • har problemer med kontakten til og samspillet med andre børn og voksne
 • har svært ved at følge skolens undervisning, f.eks. læse, skrive og matematik
 • har vanskeligheder i forbindelse med motorik, tale, hørelse eller syn

Hvordan hjælper I mig?

Når du kontakter os, vil du naturligvis får lejlighed til at fortælle om problemstillingen, og du vil blive spurgt ind til deltaljer omkring bekymringen og de omstændigheder, som barnet befinder sig i.

I nogle tilfælde kan fagpersonen fra Center for Børn og Forebyggelse give dig nogle muligheder for handle selv. Det kan enten være i forhold til nogle ting, som du selv kan gøre her og nu, eller hvem du med fordel kan kontakte for at få yderligere hjælp.

Hvis vi sammen dig vurderer, at der er behov for, at én eller flere medarbejder fra Center for Børn og Forebyggelse går mere ind i sagen, vil dette bliver aftalt med dig. Dette kan evt. ske i samarbejde med dit barns dagtilbud eller dit barns skole. Det kan også være, at du anbefales at kontakte nogle af de medarbejdere, som har ansvareret for nogle af de forebyggende tilbud, som kommunen har eller at der er brug for. Hvis det vurderes, at der er tale om store vanskeligheder, vil vi ofte drøfte evt. behov for nærmere udredning af barnets vanskeligheder.

Hvem møder du hos os?

Center for Børn og Forebyggelse består af forskellige faggrupper med specialiseret viden om børn og unge. Vi har en særlig indsigt i problemer i relation til børn og unges læring, trivsel og udvikling, og i hvordan barnet eller den unge kan hjælpes og støttes. Derudover har vi specialviden i forhold til unge med særlige behov samt ansvaret for specialundervisnint til voksne.

Alt afhængig af den konkrete problematik, kan du møde en eller flere af følgende faggrupper:

 • Psykologer
 • Tale-/hørekonsulenter
 • Sundhedsplejersker
 • Familierådgivere
 • Støtte- og ressourcepædagoger
 • Familieplejekonsulenter
 • Familiebehandlere
 • Specialkonsulenter
 • Administrativt personale
 • Ledelsen i Center for Børn og Forebyggelse

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 27. juli 2017