Hvad kan vi hjælpe med?

Teknik- og Bygningudvalget

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2017

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt en række andre love indenfor det tekniske område.

Opgaverne omhandler bl.a.: arealanvendelse, bygge- og boligforhold, kommune- og lokalplanlægning, zonelov, byggesager, trafikanlæg, trafikplaner, diverse projektforslag og vedligeholdelse af offentlige arealer. Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, samt drift og vedligeholdelse af rekreative områder, samt drift af kommunale værker og den øvrige kommunale forsyningsvirksomhed, spildevandsanlæg og kommunale anlæg, som ikke er henlagt til andre udvalg.

Udvalget udarbejder også forslag og foretager indstillering om  lokalplaner, sektorplaner og øvrige planer for bl.a. vedligeholdelses- og fornyelsesplaner m.v. i samråd det det udvalg hvorunder ejendommen hører.

(Kilde: Styrelsesvedtægtens § 13.)

Medlemmer af Teknik- og Bygningudvalget

Kasper Bjering Søby Jensen
Kasper Bjering Søby Jensen

Kasper Bjering Søby JensenSocialdemokraterne

Annelise Madsen
Annelise Madsen

Annelise MadsenSocialdemokraterne

Poul Rikardt Jørgensen
Poul Rikardt Jørgensen

Poul Rikardt JørgensenDansk Folkeparti

Seyit Ahmet Özkan
Seyit Ahmet Özkan
1. viceborgmester

Seyit Ahmet ÖzkanUden for parti