Hvad kan vi hjælpe med?

Teknik- og Bygningsudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Teknik- og Bygningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt en række andre love indenfor det tekniske område.

Opgaverne omhandler bl.a.: arealanvendelse, bygge- og boligforhold, kommune- og lokalplanlægning, zonelov, byggesager, trafikanlæg, trafikplaner, diverse projektforslag og vedligeholdelse af offentlige arealer. Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, samt drift og vedligeholdelse af rekreative områder, samt drift af kommunale værker og den øvrige kommunale forsyningsvirksomhed, spildevandsanlæg og kommunale anlæg, som ikke er henlagt til andre udvalg.

Udvalget udarbejder også forslag og foretager indstillering om  lokalplaner, sektorplaner og øvrige planer for bl.a. vedligeholdelses- og fornyelsesplaner m.v. i samråd det det udvalg hvorunder ejendommen hører.

(Kilde: Styrelsesvedtægtens § 13.)

Medlemmer af Teknik- og Bygningsudvalget

Annelise Madsen
Annelise Madsen

Annelise MadsenSocialdemokratiet

Henrik Olsen
Henrik Olsen
Næstformand

Henrik OlsenSocialdemokratiet

Johnna Stark
Johnna Stark

Johnna Stark Socialdemokratiet

Poul Rikardt Jørgensen
Poul Rikardt Jørgensen
2. viceborgmester, formand

Poul Rikardt JørgensenDansk Folkeparti