Hvad kan vi hjælpe med?

Social- og Sundhedsudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget træffer afgørelser i personsager iht. den sociale lovgivning. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedr. kommunens opgaver efter den sociale servicelov. Opgaverne omhandler bl.a.: rådgivning og vejledning inden for det sociale område, sygedagpenge, visistering til behandling inden for misbrugs- og psykiatriområdet, krisecentre, forsorgshjem m.m.,førtidspension, kontanthjælp, handicap, tilsyn med børn og unge iht. serviceloven, anbringelser, opsøgende gadearbejde, sundhedpleje og kommunelæge m.v.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedr. sundhedsloven. Opgaverne omhandler bl.a.: Udskrivningsforløb for svage og ældre patienter, hjælpemiddelområdet, forebyggelse og sundhedsfremme, tandpleje og sygepleje m.v.

Udvalget varetager den udmiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver, bl.a: ældreinstitutioner mv., bofællesskaber, aktivitetstilbud for handicappede og sindslidene, dag- og døgntilbud og kriminalpræventive foranstaltninger m.v.

Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgver indenfor genoptræning og det sociale område (børn/voksne) iht. lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner m.v.

(Kilde: Styrelsesvedtægtens § 17.)

Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget

Merete Amdisen
Merete Amdisen
Formand

Merete AmdisenSocialdemokratiet

Erkan Yapici
Erkan Yapici

Erkan YapiciSocialdemokratiet

Bayram Yüksel
Bayram Yüksel

Bayram YükselSocialdemokratiet

Charlotte Majbrit Jørgensen
Charlotte Majbrit Jørgensen
Næstformand

Charlotte Majbrit JørgensenDansk Folkeparti