Hvad kan vi hjælpe med?

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig med de økonomiske og administrative forhold indenfor samtlige af kommunens administrationsområder, ligesom udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18, 21 og kap. Vedrørende indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder, ligesom udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold forinden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender vedrørende kommunens kasse- og regnskabsvæsen, løn og personaleforhold.

Endvidere forestår udvalget samordning af kommunens planlægning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil. Vallensbæk Kommune varetager Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning efter lov om borgerservice ift. folkeregister, pas/kørekort og ejendomsskat.

Endvidere varetager udvalget opgaver om køb, salg, udlejning/gforpagtning og pantsætning af fast ejendom, udviklings- og erhvervsmæssige opgaver, samt drift og vedligholdelse af Rådhus m.v. og forvaltning af bestemmelser i lov om almene boliger samt boliganvisning.

Endvidere fastsætter udvalget regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og sammenordner kommunens indkøbsfunktion, ligesom udvalget skal påse, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

(Kilde: Styrelseslovens § 17, stk. 1, §§ 18, 21 og kapitel V samt styrelsesvedtægtens §§ 10, 11 og 12.)

Medlemmer af Økonomi- og Planudvalget

Ole Bjørstorp
Ole Bjørstorp
Borgmester, formand

Ole BjørstorpSocialdemokratiet

Merete Amdisen
Merete Amdisen

Merete AmdisenSocialdemokratiet

Henrik Olsen
Henrik Olsen

Henrik OlsenSocialdemokratiet

Poul Rikardt Jørgensen
Poul Rikardt Jørgensen
2. viceborgmester

Poul Rikardt JørgensenDansk Folkeparti