Hvad kan vi hjælpe med?

Kultur- og Fritidsudvalget

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2017

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle, kunstneriske og fritidsmæssige opgaver iht. Museumsloven, Musikloven, Teaterloven, Filmloven, Billedekunstloven, Lov om ungdomsskoler, Folkeoplysningsloven, koordinering af Integrationsloven m.fl. Opgaverne omhandler bl.a.: folkeoplysning, voksenundervisning, ungdomsskole, bibliotek, museum, musik, teater- og biograf, fritidstilbud for børn og unge, samarbejde med private og selvejende inst., lokalhistorie, kultur, kunst, integration m.v.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor det kulturelle, fritids- og integrationsmæssigeområde område m.v.

(Kilde: Styrelsesvedtægtens § 16.)

Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget

Sengül Deniz
Sengül Deniz
Formand

Sengül DenizSocialdemokraterne

Henrik Olsen
Henrik Olsen
Næstformand

Henrik OlsenSocialdemokraterne

Ebbe Rosenberg
Ebbe Rosenberg

Ebbe RosenbergSocialdemokraterne