Hvad kan vi hjælpe med?

Kultur- og Fritidsudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle, kunstneriske og fritidsmæssige opgaver iht. Museumsloven, Musikloven, Teaterloven, Filmloven, Billedekunstloven, Lov om ungdomsskoler, Folkeoplysningsloven, koordinering af Integrationsloven m.fl. Opgaverne omhandler bl.a.: folkeoplysning, voksenundervisning, ungdomsskole, bibliotek, museum, musik, teater- og biograf, fritidstilbud for børn og unge, samarbejde med private og selvejende inst., lokalhistorie, kultur, kunst, integration m.v.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor det kulturelle, fritids- og integrationsmæssigeområde område m.v.

(Kilde: Styrelsesvedtægtens § 16.)

Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget

Sengül Deniz
Sengül Deniz
1. viceborgmester, formand

Sengül DenizSocialdemokratiet

Ebbe Rosenberg
Ebbe Rosenberg
Næstformand

Ebbe RosenbergSocialdemokratiet