Hvad kan vi hjælpe med?

Klima- og Miljøudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Klima- og Miljøudvalget

Styrelsesvedtægtens § 14

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Lov om varmeforsyning, Lov om fremme af besparelser i energiforbruget, Havmiljøloven, Miljøskadeloven, Råstofloven, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om betaling for spildevandsanlæg m.v., Lov om Miljømål og Lov om planlægning.

Opgaverne omhandler bl.a.: miljøforhold, naturbeskyttelse, renovation, vand- og varmeforsyning og øvrige forsyningsvirksomheder, energi, skadedyr, spildevand, levnedsmidler, vandløb og miljøtilsyn.

Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor natur og miljø iht. lov om forpligtende samarbejde.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om bl.a. sektorplaner for klima- og miljømæssige områder, takster for forsyningsvirksomheder, spildevands-,affalds- og vandforsyningsplaner, godkendelse af vandindvindings- og vandbehandlingsanlæg, projekter efter varmeforsyningsloven og energispareplaner m.v.

Medlemmer af Klima- og Miljøudvalget

Ebbe Rosenberg
Ebbe Rosenberg

Ebbe RosenbergSocialdemokratiet

Erkan Yapici
Erkan Yapici
Formand

Erkan YapiciSocialdemokratiet

Annelise Madsen
Annelise Madsen
Næstformand

Annelise MadsenSocialdemokratiet

Ole Wedel-Brandt
Ole Wedel-Brandt

Ole Wedel-BrandtEnhedslisten