Hvad kan vi hjælpe med?

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor Folkeskoleloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om socialservice, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om forberedende voksenundervisning

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor Folkeskoleloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om socialservice §§ 19, 32, 36, 41, 112 og 113, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om forberedende voksenundervisning. Opgaverne omhandler bl.a.: Folkeskoler, SFO'er, specialskoler, specialpædagogisk bistand til børn og voksne, SSP, samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, udlån og udleje af bygninger, arealer og anlæg m.v. til dagtilbuds- og folkeskoleformål.

Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor specialpædagogisk bistand til børn og voksne iht. lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor det undervisningsmæssige område m.v.

(Kilde: Styrelsesvedtægtens § 15.)

Medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget

Jeannette Merklin
Jeannette Merklin
Formand

Jeannette MerklinSocialdemokratiet

Bayram Yüksel
Bayram Yüksel
Næstformand

Bayram YükselSocialdemokratiet

Ole Wedel-Brandt
Ole Wedel-Brandt

Ole Wedel-BrandtEnhedslisten