Hvad kan vi hjælpe med?

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor Folkeskoleloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om socialservice, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om forberedende voksenundervisning

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor Folkeskoleloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om socialservice §§ 19, 32, 36, 41, 112 og 113, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om forberedende voksenundervisning. Opgaverne omhandler bl.a.: Folkeskoler, SFO'er, specialskoler, specialpædagogisk bistand til børn og voksne, SSP, samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, udlån og udleje af bygninger, arealer og anlæg m.v. til dagtilbuds- og folkeskoleformål.

Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor specialpædagogisk bistand til børn og voksne iht. lov om forpligtende samarbejder.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor det undervisningsmæssige område m.v.

(Kilde: Styrelsesvedtægtens § 15.)

Valgperiode: 1. januar 2014 - 31. december 2017

Medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget

Jeannette Merklin
Jeannette Merklin
Formand

Jeannette MerklinSocialdemokraterne

Ebbe Rosenberg
Ebbe Rosenberg
Næstformand

Ebbe RosenbergSocialdemokraterne

Kasper Bjering Søby Jensen
Kasper Bjering Søby Jensen

Kasper Bjering Søby JensenSocialdemokraterne

John Nielsen
John Nielsen

John NielsenDansk Folkeparti

Ole Wedel-Brandt
Ole Wedel-Brandt

Ole Wedel-BrandtEnhedslisten