Hvad kan vi hjælpe med?

Planstrategi 2016 - Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes Planstrategi 2016 er i høring til den 2. september 2016

Ishøj Kommunes Planstrategi 2016 er i høring til den 2. september 2016 for at give Ishøjs borgere lejlighed for at fremsætte ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi.
Byrådet har den 21. juni 2016 vedtaget forslag til Ishøjs Planstrategi 2016. Planen kan læses her.

Med planstrategiforslaget har byrådet lagt strategien for, hvordan Ishøj Kommune kan omsætte visionen om, at mangfoldighed er en styrke, til den fysiske planlægning, hvordan byrådet ønsker at arbejde med at udvikle Ishøj som en kunst- og naturkommune og hvad en delvis revision af Kommuneplan 2017 skal omfatte. Planstrategien er dermed en forhøring for Kommuneplan 2017. 

Strategien udstikker dermed retningen for den fysiske planlægning af Ishøj Kommune de næste 10 – 15 år og giver borgere, virksomheder og investorer et overblik over byrådets strategi for den fysiske udvikling af Ishøj, og hvilke temaer byrådet vil fokusere på i den fremtidige planlægning. 

I Planstrategi 2016 har byrådet valgt seks strategiske fokusområder, som hver især bidrager til at koordinere og fokusere vores styrker, så vi bevarer og udvikler det gode liv i Ishøj.

•    Forbindelser knytter bånd 
•    Byrum binder byen sammen 
•    Flere boliger skaber liv 
•    Levende landsbyer 
•    Kunsten og naturen i Loop City 
•    Et stærkt erhvervsliv

Bemærkninger, forslag og ideer
Har du bemærkninger, forslag eller ideer kan du frem til 2. september 2016 sende dem til plan@ishoj.dk eller sende dem til Ishøj Kommune, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj. 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575

Senest opdateret 24. juni 2016