Hvad kan vi hjælpe med?

Pitstop - misbrugsbehandling for unge

Pitstop er Ishøj Kommunes eget misbrugsbehandlingstilbud til unge under 35 år

Pitstop er Ishøj Kommunes behandlingssted for unge under 35 år med et misbrug af hash eller såkaldte feststoffer som kokain, amfetamin og ecstasy.

Pitstop har fået sit navn, fordi det skal være et sted, hvor den unge kan trække ind til siden et øjeblik og få en pause fra sit misbrug, mens han eller hun modtager behandling – altså tage et Pitstop fra dagligdagen. 

Unge med stofproblematik skal støttes så tidligt som muligt. Pitstop har fokus på den unges egne ønsker for forandring og udviklingsmuligheder. Med en tidlig og helhedsorienteret behandlingsindsats er målet at skabe grobund for den unges personlige udvikling, hvormed den unge kan få kontrol over sit liv igen. 

Pitstop tilbyder misbrugsbehandling efter servicelovens § 101.

Til de unge

Hvis du føler, at hashen har taget over eller, at du har et skadeligt forbrug af kokain eller andre stimulerende stoffer, og du samtidig har et ønske om at ryge mindre eller tage færre stoffer. Så er Pitstop et tilbud for dig.  

At skære ned eller stoppe helt lyder nemt, men kan være svært at overskue og lykkes med. Hashen og stofferne ”hjælper” jo også med til bedre at kunne klare hverdagen, men samtidig gør misbruget det svært at få hverdagen til at hænge sammen. 

Derfor er Pitstop en hjælp for dig, hvis du ønsker at skabe en forandring i dit liv. Vi hjælper dig med at finde den løsning, som passer til dit liv og din fremtid.

Tegn på misbrug

Kan du genkende?

•    At hashen har taget overhånd og fylder for meget.
•    At du har svært ved at tage dig af dit liv
•    At folk omkring dig synes du ryger for meget
•    At den gode følelse er forsvundet
•    At hashen hjælper dig med, at få ro og fred i tankerne, mindre stress og at kunne so-ve om natten.
•    At feststofferne hjælper på din generthed, gør livet mindre trist og kedeligt, men ødelægger mere end de gavner. 
•    At festen ikke længere er sjov uden stoffer.
•    At tankerne er umulige at kontrollere og det hele er kaos.

Hvis du kan, så opfordrer vi dig til at kontakte Pitstop og få en snak om dit stof eller hashforbrug. 

Behandlingstilbud

Pitstop tilbyder individuel samtalebehandling, hvor den unge kommer til en samtale eller to om ugen. Her arbejder Pitstop og den unge sammen om de problemer, der kan være i den unges liv. Behandlingen har den unge i centrum, hvor vi forholder os til det hele menneske og til den unges problematikker i en helhed. Det primære formål med behandlingen er at hjælpe de unge med at nå sine egne mål, ud fra den unges egen virkelighed og behov for dermed at kunne reducere stofmisbruget og på sigt opnå stoffrihed. 

Forældre/Pårørende

En stor del af unge udforsker forskellige rusmidler i ungdommen, ofte i en kort periode og stopper derefter af sig selv igen. Andre oplever at have svært ved at styre forbruget og kan ende i regulært misbrug. Mange oplever problemer i forhold til den unges dagligdag, kontakt til forældre, skole, mål med livet og humør. Hvis du tænker, det gør sig gældende for dit barn eller kæreste, har han/hun muligvis brug for hjælp.

Er du bekymret for at dit barn, kæreste eller andre, som du mener, har et overforbrug af hash eller såkaldte feststoffer som kokain, amfetamin og ecstasy. Så kan du / I få rådgivende samtaler i Pitstop, hvor fokus vil være på: 

 • Pårørendeproblematikken (hvordan støtter du den unge i behandling, sætter grænser, slipper kontrollen, håndterer tillidsproblemer)
 • Misbrugsproblematikken (forståelse for, hvad et misbrug er, og hvorfor det opstår)
 • Forståelse for egen situation, rolle og reaktion på problemerne.
 • Pårørendegruppe, hvor der undervises i forskellige relevante tematikker. Her kan du desuden møde andre pårørende og udveksle fælles udfordringer og erfaringer.

Vil du høre mere om behandlingen, er du velkommen til, at kontakte os.

Tegn på at en ung har et misbrug

Hvis der sker en påfaldende stærk og pludselig ændring i den unges adfærd, kan det være tegn på stofmisbrug. Man skal derfor som forældre til stadighed være opmærksom på, hvordan ens børn har det og opfører sig.

Det er dog vigtig at huske på, at mange af tegnene på stofmisbrug kan forveksles med normal pubertetsudvikling.

Samtidig er det ikke sådan, at et enkelt symptom behøver at give anledning til bekymringer. Men hvis der opstår flere symptomer, er det tid at tage en samtale med den unge om, hvad der sker i hans eller hendes liv.

Symptomerne kan være følgende:

 • Bratte humør- eller holdningsændringer.
 • Pludselig pjækkeri fra skolen eller ligegyldighed med skolearbejdet.
 • Pludselig modstand mod regler i hjemmet eller i skolen.
 • Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt.
 • Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner.
 • Den unges ejendele forsvinder, uden at det kan forklares.
 • Den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele.
 • Der opstår samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om.
 • Den unge er oftere psykisk nedtrykt.
 • Den unge er usædvanlig træt.
 • Vedkommende har svært ved at sove eller falde til ro.
 • I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse.

Forsøg at undgå et skænderi
Har man mistanke om, at ens børn ryger hash, bør man ytre sin bekymring. Man skal dog undlade at moralisere eller skælde ud, da dette kan føre til, at den unge blot ryger endnu mere.

Som forældre kan man alliere sig med skolen eller andre forældre, men ikke bag den unges ryg.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at hashen hos unge ofte er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende.

En af de vigtigste, både behandlingsmæssige og forebyggende, foranstaltninger er at hjælpe de unge ind i et meningsfuldt arbejde eller en uddannelse.

Samarbejdspartnere

•    Folkeskoler
•    Produktionsskolen, Møllen
•    UU vejleder
•    CPH West 
•    Jobcenter Vallensbæk 
•    Borger- og Socialservice
•    Familiecentret
•    Stabsenheden For Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse
•    Psykiatrien

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandard og målsætninger for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 ved at klikke her.   

Hvad siger loven?


Kontakt

Pitstop

Tranegilde Strandvej 7
2635 Ishøj

Pitstop@ishoj.dk

Tlf. 20692833Senest opdateret 2. juni 2016