Hvad kan vi hjælpe med?

Ole Beckmann - KV17

2. kandidat for Venstre

Ole Beckmann - KV17

Om Ole Beckmann - KV17

Civilt erhverv: Direktør

Uddannelse: Søofficer

Født: 1950

Politiske mærkesager:

Jeg vil generelt arbejde for bedre kernevelfærd. Men velfærd koster penge. Derfor skal vi skabe flere arbejdspladser. Vi skal have færre på offentlig forsørgelse og nedbringe udgifterne til kontanthjælp. Råd til velfærd kræver, at man tør og vil prioriterer. Nogle af mine fokusområder bliver derfor:

Forebyggelse og sundhedsfremme

Mere end nogensinde er det nødvendigt at gøre en indsats for både at forebygge folkesygdomme og øge livskvaliteten for dem, der er blevet syge. Et sundt liv i alle sammenhænge – fysisk , psykisk og socialt – er et vigtigt middel i de kommende års kommunale sundhedsindsats. 

Beskæftigelse

Bryd cirklen...... færre på kontanthjælp

Alle mennesker har et potentiale. Vi skal vise tillid til hinanden og skabe rum for, at alle kan bidrage med netop deres. For ingen kan alt, men alle kan noget.

Det er et svigt, hvis vi opgiver mennesker. Det hjælper hverken samfundet eller den enkelte. Et tillidsfuldt samfund inviterer mennesker med i arbejdsfællesskabet. Vores samfund hænger ikke sammen, hvis for mange skal forsørges på overførselsindkomster.

Et arbejde er den bedste hjælp, et menneske kan få. Derfor skal flest muligt flyttes fra et liv på kontanthjælp til et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Sådan hjælper vi bedst dem og deres børn.

Arbejde handler om mere end løn - det handler også om at være en del af et fællesskab, om at være et godt eksempel, og om at være med til at løfte andre samtidigt med, at man løfter sig selv.

Børn og unge

Vi skal sikre, at kommunens børn og unge får de bedst mulige rammer for en individuel faglig og menneskelig udvikling. Alle børn skal lære at læse, skrive og regne før de forlader grundskolen.

Ældre

Vi skal have mere omsorg for hinanden. Ældreomsorg handler ikke kun om at få vasket gulvet og støvsuget tæppet. Det handler også om at bryde isolationen. At skabe gode levevilkår for alle ældre. At give mulighed for at leve et aktivt liv. 

Ligeledes er de sociale aspekter vigtige. Gode menneskelige relationer giver forøget livslyst og fremmer derved lysten til foretagsomhed. Man får det sjovere og bedre, når man holder de gode cirkler i gang.

I byrådet siden: 1994

Senest opdateret 25. oktober 2017