Hvad kan vi hjælpe med?

Nu får gadekæret i Ishøj Landsby nyt liv

Gadekæret i Ishøj Landsby er blevet totalrenoveret og genoplivet som mødested for byens beboere. Torsdag den 22. juni kl. 16.30 kan du komme til indvielse af det nye gadekær

Efter en grundig renovering er gadekæret i Ishøj Landsby igen klar til at blive centrum for hyggeligt samvær.

Fornyelsen af gadekæret er sket i samarbejde med borgerne i Ishøj Landsby og tegnestuen Hasløv & Kjærsgaard. Samarbejdet har sikret, at gadekærets særegne betydning for området er blevet bevaret, samtidig med at gadekæret har fået nyt liv.

Jorden er blevet renset

Gadekær i landsbyer er en gammel del af Danmarks kulturhistorie, og i århundreder har gadekæret været landsbyens samlingspunkt, hvor beboerne kunne mødes med deres naboer i hyggelige omgivelser.

Gadekæret i Ishøj Landsby har gennem historie haft flere forskellige funktioner og leveret vand til både landsbyens dyr og slukning af brande.

Desværre havde en tidligere anvendelse af det tilstødende areal som smede- og autoværksted medført en forurening på gadekærets grund, så i 2015 påbegyndtes en oprensning af gadekæret og de tilstødende arealer.

Gadekær leder regnen væk

Renoveringen af gadekæret er også et klimaprojekt, og regnvandet spiller en central rolle i det nye gadekær.

Med baggrund i kommunens klimatilpasningsplan har Ishøj Kommune, Ishøj Forsyning samt Lind & Risør i fællesskab formet vandets vej i det nye gadekær. Regnvand fra den nye rækkehusbebyggelse på Kirkebjerggård ledes i vandrender hen til gadekæret og to bassiner.

Gadekæret og de to bassiner holder regnvandet tilbage i overfladen under skybrud og leder derefter vandet videre ned i regnvandssystemet.

Dermed bliver det eksisterende regnvandssystem mindre belastet og vil være mere robust for klimaforandringerne.

Borgmesteren foretager indvielse

At vandet ledes i vandrender og ikke i rør under vejen er for at synliggøre vandets vej. På den måde kan borgere i området følge med i, hvordan vandet gradvist udnytter bassinerne og gadekæret. De to bassiner står som tørre forsænkninger, der kan anvendes til ophold, når det ikke har regnet.

Det renoverede gadekær er udformet som et rekreativt område med opholdsarealer, staudebede, grusstier, blomstrende buske og små broer.

Indvielsen af gadekæret sker på festlig vis med kaffe og kage torsdag d. 22. juni kl. 16.30.

Borgmester Ole Bjørstorp vil foretage den officielle indvielse.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 13. juli 2017