Hvad kan vi hjælpe med?

Det boligsociale arbejde fortsætter i Vejleåparken

Vejleåparken. Foto: Tobias Kiel Lauesen.

En ny 4-årig helhedsplan i Vejleåparken skudt i gang den 1. november 2017


AAB afd.55, Ishøj Boligselskab og Ishøj Kommune skal samarbejde om en ny helhedsplan i Vejleåparken. Den nuværende helhedsplan har siden 2013 skabt gode resultater i boligområdet via aktiviteter som fx Nabohjælp, Urban Academy og Brandkadet, der har medvirket til at øge naboskabet i området, øge trygheden og skabe sunde fritidsinteresser for unge. 

Med 14,4 millioner kroner fra Landsbyggefonden, 5,1 millioner fra boligorganisationerne og 2,1 millioner fra Ishøj Kommune har samarbejdspartnerne taget hul på fire nye år og fortsætter arbejdet frem til 2021. 

Styrket fokus på familier, børn og unge

Vejleåparken huser cirka 5.200 beboere, hvilket er næsten en fjerdedel af Ishøjs indbyggere. Halvdelen af dem under 30 år, og derfor er det helhedsplanens vision fortsat at hjælpe unge udsatte familier med at mestre forældrerollen samt styrke børn og unges kreative færdigheder og evner til at deltage aktivt i demokratiet. 

To af de nye initiativer de næste fire år er et Familieakademi, der tilbyder udsatte småbørnsfamilier professionel støtte til hverdagens udfordringer og Urban Voice, der tager afsæt i, at flere børn og unge i boligområdet gerne vil tættere på dem, der træffer beslutninger om boligområdet og opnå lokaldemokratisk indflydelse.     

Borgmester Ole Bjørstorp siger om samarbejdet med Vejleåparken:

“Det glæder mig, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Helhedsplanen, og at byrådet har vedtaget at bidrage med 2,1 millioner kroner fra kommunekassen til formålet. Sammen med de mange millioner fra Landsbyggefonden og boligorganisationerne kan vi arbejde målrettet for, at børn i Vejleåparken får de samme muligheder for at sejre i eget liv som børn i resten af Ishøj. Vi kan også fortsætte den vellykkede indsats i forhold til at undgå, at beboere ender på gaden.” 

Antallet af udsættelser er faldet fra 31 i 2012 til to i 2016.

Meget er nået men mere kan gøres

Boligsociale helhedsplaner er med til at rykke meget for de udsatte boligområder, og det kræver netop et langsigtet stykke arbejde at nå i mål med det udviklingsarbejde, udfordringerne kræver. Projektchef Lasse Matthiessen glæder sig over en ny  projektperiode:

”Det er positivt, at Vejleåparkens beboere og Ishøj Kommune har vedtaget, at helhedsplanen skal fortsætte. Det er et udtryk for, at det stykke arbejde, vi laver er meningsfyldt og rammer de rigtige målgrupper. I den nye helhedsplan vil vi fortsætte med en række aktiviteter, der har været succesfulde som fx Nabohjælp og Brandkadet – samtidig vil vi fokusere endnu mere på at hjælpe udsatte forældre.”

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 2. november 2017