Hvad kan vi hjælpe med?

Lennart Hartmann Nielsen - KV17

1. kandidat for Venstre

Lennart Hartmann Nielsen - KV17

Om Lennart Hartmann Nielsen - KV17

Civilt erhverv: Selvstændig

Uddannelse: Grafisk uddannet samt tilværelsens mange udfordringer

Født: 1963

Facebook: https://www.facebook.com/Lennart-Hartmann-Nielsen-Venstre-i-Ish%C3%B8j-spidskandidat-til-KV17-199285450249134/

Fritidsinteresser:

Mine 2 hunde, en runde på golfbanen søndag eftermiddag samt lidt andet motion.
Og naturligvis lokal politk med fokus på Ishøj Kommune.

Politiske mærkesager:

Spidskandidat for Venstre i Ishøj

En borgmester skal være en medspiller for borgerne og bør have hjertet med i beslutningerne. 

Forebyggelse og sundhedsfremme

Ishøj skal have et samlet fokus på fremadrettet at tilbyde forbyggelse, og tilbuddet skal tilpasses den enkelte borger. For mig er det vigtigt at den enkelte borger er i fokus

Ældre og handicappede 

Ishøj omtales altid som en god by at blive ældre og gammel i. Skulle uheldet være ude, og man bliver ramt af et handicap, ja så er Ishøj heller ikke den værste kommune at være borger i. 

For mig er det vigtigt at nævne, at Venstre i de seneste 10 år har lagt stemmer til budgettet, og dermed også til de tilbud, som vi har idag.

Jeg mener dog, at det rent faktisk kan gøres bedre, og vi ønsker vores ældre og handicappede borgere skal have større valgfrihed: Valgfrihed på flere tilbud både tilbud fra kommunen, men evt. også af andre udbydere. 

Kultur, Idræt og fritid

Ishøj har nogle af de bedste muligheder indenfor kultur, idræt og fritid. Jeg ønsker at sikre, at foreninger og klubber bliver styrket i deres budskab og i mulighederne for at optage flere medlemmer. 

Vore børn og unge

Eleverne i folkeskolen skal have en god faglig og solid undervisning. Rammerne er de seneste år skabt med bl.a. renovering af Gildbro- og Strandgårdsskolen.

På trods af store budgetter på skoleområdet har for mange af vores unge fortsat boglige udfordringer, når de forlader folkeskolen.

Jeg ønsker, at vi inden for rammerne af den nye skolereform får afprøvet nogle af de læringsmetoder, som har vist sig at være til stor gavn for unge med fx vanskeligheder i matematik, læsning og stavning. 

Beskæftigelse

Udvikling af og bedre forhold for erhvervslivet i Ishøj:

Erhvervslivet og Ishøj skal i langt større grad gå hånd i hånd. Kommunen skal imødekomme virksomhedernes ønsker om, at transportforholdene for deres medarbejdere er i orden.

Omvendt bør virksomheder i kommunen være behjælpelige med at stille elev og lærlingepladser til rådighed. 

Bolig og byudviklingen

Ishøj skal udvikles med boliger til alle, og det skal være en blanding af ejer og lejer. Efter min mening bør vi i de kommende år have større fokus på opførelse af almene boliger til unge for at fastholde de unge i kommunen.

Ligeledes ønsker jeg større fokus på at opføre private ejerboliger. 

Støj

1830 borgere langs Køge Bugt motorvejen lever i hverdagen med et alt for højt støjniveau. Venstre har fremsendt forslag om, at man undersøger, hvilke alternativer der er til en støjvold på 12 meters højde.

Der må være bedre og andre muligheder. Men for Venstre er det vigtigt at støjen skærmes af ikke blot flyttes til andre områder.

Trafik

Det vigtigt for Venstre, at hele kommunen har tilbud om offenlig transport. Derfor skal kommunen i samarbejde med Movia finde en løsning på busdrift, så vores borgere kan færdes i rundt i kommunen alle ugens dage.

Vi skal ikke i 2018 være landets ringeste til at yde denne service.

I byrådet siden: 2004

Senest opdateret 25. oktober 2017