Hvad kan vi hjælpe med?

Wala Alshahayib - KV17

3. kandidat for Radikale Venstre

Wala Alshahayib - KV17

Om Wala Alshahayib - KV17

Civilt erhverv: It-arkitekt

Født: 1969

Facebook: https://www.facebook.com/Radikale-Venstre-Brøndby-Ishøj-og-Vallensbæk-BIV-175488106288572/

Politiske mærkesager:

Folkeskoler

Jeg vil arbejde for at have bedre folkeskoler i Ishøj. Jeg vil sørge for at vi skal have bedre trivsel til følgende:

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Miljøomstilling

Viljen til grøn omstilling er stor, men værktøjerne, der kan gøre en forskel, mangler. Vi skal finde de rigtige værketøjer til at løse opgaven.

Ældrepleje

Bedre ældrepleje vil aflaste sundhedsvæsenet. Med bedre sygepleje på plejehjemmene kan vi undgå indlæggelser, som er dyre for samfundet og opslidende for de ældre. Vi vil sørge for at forhøje kvaliteten for sygepleje.

Der skal bruges flere penge på plejehjemmene, men ældreområdet er på landsplan blevet nedprioriteret i mange år, og nu vil den nye V-regering have kommunerne til at spare en procent på budgetterne. Vi skal løse denne udfordring.

Senest opdateret 1. november 2017