Hvad kan vi hjælpe med?

Servicemål for byggesagsbehandling 2017

Her finder du Ishøj Kommunes servicemål for byggesagsbehandling 2017.

Servicemål for byggesagsbehandling 2017

Sagstype Servicemål
BR-15 Begrænset kompleksitet, simple konstruktioner 42 dage
BR-15 Enfamiliehuse 42 dage
BR-15 Tilladelser, industri- og lagerbygninger  42 dage
BR-15 Tilladelser, etagebyggeri erhverv   42 dage
BR-15 Tilladelser, etagebyggeri boliger  42 dage

Sagsbehandlingstiden bliver regnet fra den dato, hvor sagen er tilstrækkelig oplyst.
Ved dispensationsansøgninger ifm. byggesagsbehandling skal der tillægges yderligere 14 dage.
 

Baggrund
Det er bestemt i bygningsreglementet, BR-15, at Kommunalbestyrelsen skal fastlægge og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af byggesager.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget servicemål for byggesagsbehandling. Servicemålene følger de konkrete mål for sagsbehandling som regeringen og KL har aftalt.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Byggesager på tlf. 43577510 eller mail byg@ishoj.dk .
 

Kontakt

Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

byg@ishoj.dk

Tlf. 43577510Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 23. november 2018