Hvad kan vi hjælpe med?

Myndig - umyndig

I Danmark bliver du myndig, når du fylder 18 år. Du kan stemme til valg og må selv bestemme

Læs om myndig - umyndig

At være myndig

At være myndig betyder, at du kan indgå bindende aftaler, disponere over din egen økonomi, og at du kan indgå forskellige former for retshandler, fx købe ejendom. Når du er myndig, får du stemmeret til valg i Danmark.

I Danmark er myndighedsalderen 18 år.

Umyndige under 18 år

Er du under 18 år er du automatisk umyndig. Den, som har forældremyndigheden, er automatisk din værge. Indtil du fylder 18 år kan dine forældre i en række sager derfor bestemme over dine handlinger.

Umyndige over 18 år

Personer, som er fyldt 18 år, kan også være umyndige på en række områder. Det sker, hvis du får frataget din retlige handleevne, som det hedder.

At miste sin (økonomiske) retlige handleevne betyder kort fortalt, at du bliver gjort umyndig. Du kan derfor ikke bestemme selv, hvad du vil bruge dine penge til, hvis der er risiko for, at du havner i økonomisk uføre. Ligesom det er for at forhindre, at du bliver udnyttet pga. dine penge. Når du bliver umyndig, mister du også din ret til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Du kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

Det er en betingelse, at hvis du får frataget din handleevne, skal du have en værge, som så bestemmer over din økonomi.

At være sat under værgemål betyder helt kort, at en anden person godkendes af de offentlige myndigheder til at varetage dine interesser.

Det er domstolene, der kan fratage en person den retlige handleevne.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 15. august 2017