Hvad kan vi hjælpe med?

Vold og voldtægt

Enhver form for vold er ulovligt i Danmark, også når det foregår i hjemmet

Selvbetjening

Læs om vold og voldtægt

Søg hjælp mod vold

Hvis du har brug for akut hjælp, skal du ringe til politiet på tlf. 112. Hvis du har brug for rådgivning eller hjælp til at finde ud af, hvad der er bedst at gøre, kan du døgnet rundt ringe til en hotline på tlf. 70 20 30 82.

Det er et offentligt ansvar at beskytte dig mod vold, og du kan fx kontakte:

 • Din læge
 • hjemmesygeplejersken, hjemmehjælperen
 • sagsbehandleren i socialforvaltningen
 • politiet
 • en skadestue
 • et krisecenter
 • en netværksgruppe
 • et center for voldtægtsofre
 • et rådgivningscenter
 • en telefonrådgivning
Eksempler på rådgivningsmuligheder i alfabetisk rækkefølge

Hotline mod partnervold

Hotline mod partnervold er for både mænd og kvinder. Du kan både bruge den, hvis du er udsat for vold og for stalking.

Hotlinen kan bl.a. hjælpe dig med at få afklaret din situation og henvise videre til relevante myndigheder, hjælpetilbud mv. Herudover kan du også få juridisk rådgivning, så du ved hvilke rettigheder og muligheder du har.

Du kan ringe anonymt, året rundt på 70 20 30 82

Den juridiske rådgivning kan kontaktes på 32 95 90 19 eller juridiskraadgivning@lokk.dk

Krisecentre

Hvis du har akut behov for at komme væk fra hjemmet, har du mulighed for at flytte til et krisecenter. Der er krisecentre for kvinder i hele landet. Du kan også have dine børn med. Landsorganisation af Kvindekrisecentre arbejder med at bekæmpe vold mod kvinder og har en oversigt over krisecentre.

Hvor finder jeg et center for voldtægtsofre?

Hvis du har været udsat for voldtægt eller et forsøg på voldtægt, skal du hurtigst muligt kontakte det center for voldtægtsofre, der er tættest på dig.

Du kan tage en pårørende, en ven eller veninde med. Af praktiske grunde bør du ikke skifte tøj inden, men tage dit skiftetøj med.

Du vil blive tilbudt en sporsikring, som går ud på at finde spor fra gerningsmanden på dit tøj og din krop. Undersøgelsen er frivillig og gratis.

Vold mod kvinder med handicap

Har du et handicap og bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb har du ret til beskyttelse mod vold, og du kan søge hjælp og rådgivning - både når du oplever det en enkelt gang, og når du over længere tid har levet med en voldelig hverdag.

Eksempler på vold fra din partner:

 • Lægger telefonen uden for din rækkevidde, så du ikke kan komme i kontakt med andre.
 • Fjerner eller ødelægger dine hjælpemidler.
 • Hjælper dig ikke op, når du er faldet.
 • Afpresser dig seksuelt for at du kan få hjælp.
 • Placerer med vilje dig og din kørestol koldt, varmt og lign.
 • Truer dig med, at du ikke er forældreegnet.

Mænd udsat for vold

Er du mand og udsat for vold, kan du henvende dig i bl.a. mandecentre, hvor du kan få råd og hjælp.

Hjælp til voldelige mænd og drenge

Er du en mand, som en eller flere gange har slået din kæreste, konen eller andre i familien, kan du søge behandling.

På hjemmesiden Vold mod kvinder kan du læse mere om, hvordan det foregår, og hvor der findes rådgivnings- og behandlingssteder. Projekt Janus er rådgivning & behandling af unge mellem 12 - 18 år, der har begået seksuelle overgreb mod andre.

Tilskud til psykologhjælp

Du kan få tilskud til konsultationer hos en psykolog, hvis du som barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb, eller hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Kontakt din læge for at få en henvisning.

Læs også

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 8. august 2017