Hvad kan vi hjælpe med?

Sådan vil Ishøjs nye skov se ud

Det nye skovområde ved Ishøj landsby vil være en mosaik af forskellige skovtyper. Her kan du blive klogere på, hvordan skoven kommer til at se ud.

Den 7. maj 2017 bliver Ishøjs nye skov indviet.

Allerede nu er de første træer blevet plantet, og når alle træerne slår rødder om nogle få år, vil Ishøj få en enestående skov, hvis lige ikke findes andre steder i Danmark.

Den nye skov vil være en slags 6-i-1-skov, som vil bestå af flere skovtyper med et væld af træer og vegetation. Hvert skovområde vi være udformet, så skoven får sin helt egen karakter og oplevelsesværdi.

På den måde vil skovens gæster i løbet af blot én vandretur kunne gå rundt i forskellige skove, som vil vokse og blomstre på forskellige tider af året. De besøgende vil ganske enkelt opleve en skov, som altid er levende.

Målet er, at den nye skov på samme tid både skal opdele og binde det åbne og fragmenterede landskab mellem industriområdet, Ishøj Landsby og kolonihaverne sammen.

Ved hjælp af et langt stisystem vil gæsterne kunne bevæge sig rundt i skovens mange dele og undervejs gå under lukkede kronetag, ind i en lysning, mellem grupper af træer, langs skovbrynet og ud på åbne enge.

Her er et overblik over, hvordan Ishøjs nye skov vil være opdelt:

SØLANDSKABET

Den centrale del af skoven er Sølandskabet, hvor en ny sø og bakke vil danne et landskab i sig selv. Området vil være let kuperet med udsigt over både søen, de forskellige dele af skoven og Ishøj Landsby.

Skovens lysninger er placeret, så de fremhæver terrænet, og mellem søen og Baldersbækken skal etableres et overløbsanlæg med en træbro, hvorfra gæsterne kan følge vandets bevægelser helt tæt på.

To arealer tæt ved søen overlades til fri succession og får dermed lov til at vokse frit. Skovens gæster vil derfor kunne opleve naturens egen kolonisering og forvandling af bar mark til selvgroet skov.

DEN LYSE EGESKOV

I Den lyse egeskov vil arter som tarmvridrøn med deres smukke høstfarver give skoven en helt særlig karakter.

Denne del af skoven har fokus på frugt og bær, og i en lysning skal etableres en lille frugtplantage med omkring 80 frugttræer, som de besøgende frit kan plukke fra.

En sti leder ind i egeskoven gennem frugtplantagen og videre gennem en tunnel af hassel-buske til en åbning med grupper af bærbuske.

I skovbrynene vil gæsterne kunne finde arter som solbær, ribs, skovæble, pære, kræge og hassel.

DEN ROBUSTE SKOV

Området vil få en bakke, der er opbygget af overskudsjord fra arbejdet med den hye højhastighedsjernbane.

Jorden i bakken og omkring søen er derfor stærkt påvirket af kørsel med store maskiner og forventes at være pakket og dermed iltfattig. Derfor vil jorden være beplantet med robuste og vækstkraftige arter som bla. rødeg, der med sin hurtige vækst og fine høstfarver, kan være med til at præge skoven mellem søen og den nye jernbane.

Andre robuste arter som hvidpil, lind, lærk, rødel og sitkagran vil også indgå og give variation.

DEN VINTERGRØNNE SKOV

Denne del af skoven vil være en såkaldt blandingsskov med bøg og nåletræer og skal sammen med Den robuste skov omslutte Sølandskabet.

Centralt i Den vintergrønne skov vil ligge en større "ø" med spidsløn og rødeg. Inden løvspring vil spidslønnens tidlige blomstring varsle forårets komme, og om efteråret vil dens gule høstfarver spille op imod rødegens røde blade.

Grupper af nåletræer skaber kontrast i bøgeskoven og giver grønne rum om vinteren også.

I skovbrynet vil nåletræer sammen med blomstrende træer og buske som mirabel, weichsel og kvalkved give ly og føde til fugle og småvildt året rundt.

LEOPARDSKOVEN.

Dette lille område har fået sit navn efter de pletvise beplantninger.

Skoven vil bestå af grupper af skovfyr, som vil være omgivet af birk. Efter cirka 20 år - når træerne er bleve store - vil birketræerne blive fældet. Derefter vil skoven bestå af små øer af fyrretræer, som har en meget karakterisk vækstform.

SØJLEHALLEN

Denne del af skoven vil bestå af lange rækker af bøgetræer, hvis lange, slanke stammer med tiden vil løfte det grønne krontag og danne en "søjlehal". Dermed vil vi få en skov med god udsigt igennem de lange "gange" af stammer.

Inde blandt de mange bøgetræer vil være i fire zoner, hvor de besøgende også kan opleve små "øer" af andre træarter - bl.a. poppel, røddel og birk.

Et stisystem vil føre gæsterne igennem skoven og frem til en lysning med legeplads og boldbane.

EGE-HASSELSKOVEN

Egens åbne krone giver mulighed for veludviklet underskov og busklag, som både giver skoven karakter og gæsterne en masse naturoplevelser. Samtidig
giver underskoven føde og redepladser til en mangfoldighed af fugle, egern og andre smådyr.

I skovens lysninger skal plantes frugttræer, hvis frugter gæsterne kan plukke og spise i sensommeren.

Stisystemet er her forbundet til Natursti Strandparken-Hedeland

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 13. juli 2017